Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Helle Witthøfft Kristensen

Helle er dagplejer i Balle. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Bolig:

Hus

Husdyr: 

Ja, Kinge Ling, som er en meget børnevenlig hund. Han er i et andet lokale, med gitter for, så børnene har mulighed for at se og tale med ham. Børnene vil møde ham i løbet af dagen.


Max antal børn: 5


Hvem er jeg:

Jeg er født i 1962, og har to voksne sønner.
Jeg har været dagplejer siden 1988. I 2013 afsluttede jeg PAU. Jeg trives i mit arbejde, og nyder at følge børnenes udvikling.

Jeg lægger vægt på at give børnene en tryg og indholdsrig hverdag med nærvær og omsorg og plads til det enkelte barn samt støtte børnene i at danne venskaber.

I hverdagen har vi faste rutiner og en vis forudsigelighed, der er med til at skaber tryghed og overskuelighed for det enkelte barn.

Jeg er anerkendende, opmærksom og lydhør på det enkelte barns signaler, og sætter ord derpå.

Jeg arbejder ud fra lærerplanstemaerne. I aktiviteterne tager jeg afsæt i det børnene er optaget af.

Indendørs er der plads til fysisk udfoldelse, leg og fordybelse.

I haven er der masser af tumleplads, og div. legeredskaber.
Udelivet er også ture i skoven og på legepladser, hvor vi bliver udfordret motorisk, og får stimuleret vores sanser. Vi finder krible-krable dyr på land og til vands, og smager på naturens bær.

Jeg støtter og opmuntrer børnene i at blive selvhjulpne og inddrager dem i de daglige gøremål.

Dagligdagen/aktiviteter er tilpasset ift. det enkelte barn.

Jeg vægter gode dialoger med forældre om barnets trivsel, udvikling og læring.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Balle, Dalvejen og Højmarkskvateret