Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Jette Bøgelund Hansen

Jette er dagplejer i Thorning. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Jette og har været ansat som dagplejer siden 1992, jeg er gift og har 2 voksne børn.

Vi bor i et hus med dejlig lukket have, med legeplads til børnene.

Indenfor har jeg et legeværelse og køkken alrum vi leger i.

Jeg har deltaget i dagplejeuddannelsen modul 1 og 2, og ellers relevante kurser indenfor dagplejen.

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Hos mig er det vigtigt at alle børn bliver set og hørt på det niveau de er på, og at der bliver skabt en god relation mellem mig og det enkelte barn.

At barnet for lov til at udvikle sig i sit eget tempo, og får de udfordringer der bringer dem op i næste udviklings zone, hjælper dem til at blive selvhjulpen og have empati for andre.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Vi starter dagen stille og roligt med morgenmad og hygge, lidt tøffetid og morgenlur til dem der har brug for det.

Vi har forskellige aktiviteter i løbet af ugen: salmesang, motorik, legestue, vi deltager i det omfang vi magter det.

2 gange i måneden er der legestue som er obligatorisk.

Ellers er vi meget ude og bruger skoven, som vi har tæt på, der er også en legeplads vi kan besøge.

Det er som regel i haven vi opholder os om eftermiddagen, hvis vejret tillader det.

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg tager udgangspunkt i hvad der optager børnegruppen, det kan være at vi laver et dukkehjørne med komfur, dukketøj, så vi kan lege der, biltæppe med biler, eller bondegård med dyr og traktorer.

Vi kan “ rydde” i køkkenet , så vi kan lave motorikbane eller danse vildt. 

Vi læser gerne bøger, så sidder vi på madrassen og børnene vælger hvad vi skal læse.

 

Forældresamarbejdet:

Det er vigtigt for mig at vi er ærlige overfor hinanden, har tid til lige at høre hvordan det er gået hjemme, og det samme fra mig om eftermiddagen.

Det er vigtig at vi har de samme mål for “vores” barn, så vi kan styrke dem i deres læring.

 

Husdyr:

Ja, jeg har en lille hund.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Thorning / Vium-Hvam - Skræ

Pædagogisk leder Kirsten Hansen mobil nr. 30 66 43 19

Pædagogisk leder Lisbeth Lausten Bang mobil nr. 51 70 36 69