Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Jette Susan Andersen

Jette er dagplejer i Hvinningdal. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Bolig:

Hus

Husdyr: 

Nej, jeg har ingen dyr.

Max antal børn: 5


Hvem er jeg:

Jeg er årgang 1959 og har været ansat i Dagplejen siden 1984. Jeg bor sammen med min mand og har ingen hjemmeboende børn.

Jeg lægger vægt på at tilpasse dagligdagen og aktiviteterne efter børnegruppens sammensætning og børnenes alder.

Jeg er en del af en gruppe på 5 dagplejere, og vi har et tæt samarbejde omkring fælles aktiviteter og traditioner. Vi har en dejlig legestue som er placeret i Institutionen Buskelundhøjen (Buskelundhøjen 93), som vi mødes i med jævne mellemrum. Legestuen er godt indrettet med masser af plads til motorik og bevægelseslege, som er noget vi lægger stor vægt på.

Vi har rige muligheder for at benytte naturen og de mange legepladser i Hvinningdal, både sammen og hver for sig.
Vi har fra 2013-2015 været en del af forskningsprojektet Barnet i Centrum, da en dagplejer i gruppen deltog i projektet.
Vi har arbejdet målrettet med de forskellige temaer fra projektet, som nu er en naturlig del af gruppens dagplejepraksis.

Vi har endvidere fulgt kommunens kurser og uddannelse for dagplejere gennem årene.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Hvinningdal

Pædagogisk leder Bente Stewart Mobil nr. 30 66 43 13

Pædagogisk leder Laila Højen Mobil nr. 30 66 43 25