Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Lene Hansen

Lene er dagplejer i Ans. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Lene Hansen

Hvem er jeg:

Jeg bor på Østre Langgade i Ans sammen med min familie, som består af min mand Flemming og vores 3 børn. Emilie ( 2000) Jeppe ( 2002) Mikkel ( 2007).
I 2018 gennemførte jeg modul 1 i dagplejeuddannelse ( bl.a. om relationer, tilknytning og sprog).

September 2019 skal jeg på modul 2.

Jeg er grøn spirer og nyder naturen og udelivet.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Jeg ligger meget vægt på at skabe tryghed og gode rammer.

Det betyder meget for mig, at børnene får den bedst mulige start i dagplejen.

Jeg har meget fokus på omsorg, ro og tryghed.

I legen og samspillet med de andre børn vægter jeg, at støtte børnene så de oplever succes ved at kunne selv.

Det er vigtig for mig, at møde børnene der hvor de er, så det enkelte barn får ro, tid og troen på sig selv og omgivelserne.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Mine dage starter stille og roligt med morgenmad. Vi hygger, leger og læser.

Ca. kl 9.00 får vi formiddagsmad, en hyggestund med tid til at snakke, synge og høre en historie.

Formiddagene bruges på forskellige aktiviteter.

Nogle dage er vi kreative og leger med farver.

Vi går i hallen til motorik og leg, vi går ture til fårene og på legepladsen.

Ca. hver 14. dag går vi i legestue og 1 gang om mdr. går vi i heldagslegestue i Børnehaven.

Ca. 11.30 spiser vi frokost - middagslur til børnene vågner.

Ca. Kl. 15.00 får vi eftermiddagstid. ( frugt og brød/knækbrød.)

Jeg serverer sund og varieret kost.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg vil gerne have et “ miljø”, hvor børnene lærer at dele og give plads til hinanden.

Det er vigtig for mig at anderkende det enkelte barn og give tid til fordybelse.

Jeg giver børnene mulighed for at deltage i hverdagsrutiner. F. eks. dække bord.

Vi snakker om farver og tæller hvor mange vi er.

Vi synger, laver motorik og leger.

Vi øver f. eks. at vente på tur når børnene viser “ bukke bruse historien” for os andre.

Jeg har indrettet lægeværelset, så der er bøger børnene selv kan sidde og fordybe sig med.

Vi er ude hverdag og nysgerrige på årstidernes skiften.

Vi hopper, kravler og bruger naturens mange muligheder.

 

Forældresamarbejdet:

Det er vigtig for mig at vi har et åbent og ærligt forældresamarbejde hvor jeres barn er i centrum.

I Silkeborg kommune arbejder vi med Trivsel på tværs.

Dette er bl.a. med til at støtte sammenhængen når børnene skal videre i Børnehave.

 

Husdyr:

Nej, jeg har ingen dyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Ans