Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Lene Lysdahl Nielsen

Lene er dagplejer i Balle. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Lene lysdahl

Hvem er jeg:

 

Jeg hedder Lene og bor sammen med Jens Henrik, jeg har 3 børn hvoraf den ene bor hjemme.

Jeg har været dagplejer siden 1993 og er rigtig glad for at være dagplejer.

Jeg har deltaget i diverse kurser.

Jeg er en del af " De grønne spirer" dette indebærer en del udeliv, med kendskab til naturen og miljøet.


Hvad er et godt børneliv ved mig:

Jeg lægger vægt på at få skabt en god relation og tilknytning til barnet, det giver tryghed i hverdagen.

At give børnene tid og rum til at lege.

At alle børn bliver set og hørt.

Lære dem at blive selvhjulpne og tage hensyn til hinanden.


Sådan er min hverdagsrytme:

Jeg modtager børnene ligeså stille gennem morgentimerne, vi læser, leger og hygger.

Formiddagsmad og derefter planlægges formiddagen ud fra børnenes behov og humør.

Vi går ture på legepladser, måske besøg hos en kollega - klippe, klistre - og i skoven.

Efter frokost er det tid til middagslur til børnene vågner.

Ca.14.30 begynder vi løbende på eftermiddagsmad.

Vi går i heldagslegestue 1 dag hver uge.


Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg tager udgangspunkt i børnenes interesser f.eks. dække bord og lave mad til dukker og bamser.

Laver vejbane med tankstation, parkeringsplads, fodgængerovergang ol.

Skaber ro til læring i dagligdags rutiner f.eks. borddækning , spisesituationer og af og påklædning.

Vi synger meget hvor vi bruger sangkuffert.

Leger sanglege og hører musik.

Forældresamarbejdet:

Det er for mig vigtigt at få sagt ordentlig goddag og lige høre om der er sket noget, der kan få indflydelse på dagen, ligeledes er det vigtigt at få sagt farvel og få fortalt hvad der er sket i løbet af dagen

Husdyr:

Ja, jeg har en kat (Fie) og en lille børnevenlig hund af racen shih tzu ( Aslan )


Sådan ser der ud hjemme hos mig

Balle, Dalvejen og Højmarkskvateret