Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Lis Yvonne Norden

Lis er dagplejer i Grauballe. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Lis Yvonne Norden

Hvem er jeg:

Jeg har været ansat dagplejer i Grauballe siden 2008.

Jeg har voksne børn og pt. 2 børnebørn.

Jeg bor på en landbrugsejendom og har får på marken, som mine dagplejebørn er vældig optaget af.

 

Hvad er et godt børneliv hos mig:

Hos mig er det vigtig at børnene er trygge og føler nærhed.

Det er vigtig at vi giver os tid og at hvert barn føler sig set og anerkendt.

Vi er meget ude, både i haven, og i nærområdet.

Vi snakker med fårene, og bliver optaget af hvad vi møder på vores vej.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Jeg indretter min hverdag efter hvilken børnegruppe jeg har, og hvilke behov det enkelte barn har både med mad, søvn og andre behov.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg er altid optaget af hvor børnene er i deres udvikling.

Hvad skal de have hjælp til, og hvad kan de selv, og hvordan kan jeg støtte dem.

For mig handler det om hvornår jeg skal gå foran, ved siden eller bag barnet.

 

Forældresamarbejdet:

For mig er forældrene barnets vigtigste omsorgsperson.

Jeg lægger meget vægt på dialogen, og vi har gensidig tillid til hinanden.

 

Husdyr: 

Nej, jeg har ingen dyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Grauballe

Pædagogisk leder Janne Hummelshøj mobil nr. 20 35 41 35