Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Lone Mikkelsen Bech Lorenzen

Lone er dagplejer i Hvinningdal. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Lone Bech Lorenzen

Hvem er jeg: 

Jeg er gift med Lars og vi har tre børn.

Jeg har været dagplejer siden 1996.

Jeg har gennem årene været på forskellige kursuser udbudt af dagplejen, senest den nye dagplejeuddannelse.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Når nye børn starter, ligger jeg vægt på at få skabt tryghed for det lille barn.

Det er vigtigt med en god relation både mellem børnene og jeg, men også børnene imellem.

Ligesom det er vigtigt at der er tid og plads til at følge børnenes initiativ og det de er optaget af.

Møde det enkelte barn i dets nærmeste udviklings zone, så barnets naturlige nysgerrighed skaber grobund for selvværd og udvikling.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Dagen starter stille og roligt med at børnene møder ind.

Når alle er samlet gør vi klar til formiddagsmad.

Hvordan formiddagens rytme ser ud bliver hele tiden tilpasset til hvordan børnegruppen ser ud.

Efter en hyggelig formiddag spiser vi frokost og børnene puttes.

Midt på eftermiddagen får vi eftermiddagsmad og der leges og hygges.

Hver 14. dag mødes vi med 3 andre dagplejere i heldagslegestue.

Vi kender derfor hinandens børn rigtig godt.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Ting vi gør hver dag: synger (inde eller ude), læser, udendørs leg, leger forskellige lege indendørs (eks bilbane, dukker, legemad, bygge klodser, puslespil)

Vi øver at blive selvhjulpne, at være gode venner og knytte bånd i fællesskaber.

Eksempler på aktiviteter vi også gør, når vi kan: en tur i skoven, besøge kolleger og deres børn, være kreative med maling og farvekridt, hopper i vandpytter, finder små dyr, plukker frugt og bær, laver motorikbane, pensel massage, dialogisk læsning.

På en varm sommerdag finder vi små spande med vand frem, leger i sne.

 

Forældresamarbejdet:

Det er vigtig med åbenhed og god kommunikation mellem de voksne, og vi i fællesskab har øje for barnets udvikling.

 

Husdyr:

Nej, jeg har ingen dyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Hvinningdal

Pædagogisk leder Bente Stewart Mobil nr. 30 66 43 13

Pædagogisk leder Laila Højen Mobil nr. 30 66 43 25