Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Louise Harritz

Louise er dagplejer i Gødvad. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Hvem er jeg:

Mit navn Louise og er født i 1991.

Jeg bor sammen med min mand Mikael, i et hus på Bakkeborgtoften med en dejlig rummelig have, i et naturskønt område.

I 2014 blev jeg uddannet pædagog med speciale i dagligbud og jeg brænder for at skabe trygge og nære relationer som har fokus på børnenes udvikling, trivsel og læring.

Jeg har arbejdet i vuggestue fra 2015 til 2020, og blev i januar 2021 ansat som dagplejer i Gødvad.

 

Hvad er et godt børneliv hos mig:

Et godt børneliv ved mig rummer blandt andet:

  • Anerkendelse: Jeg sætter børnene i centrum ved at tage udgangspunkt i det enkelte barn ved at se, høre og møde dem præcis hvor de hver især er.
     
  • Omsorg og tryghed: Det er vigtigt for mig, at børnene bliver mødt af en omsorgsfuld voksen der både vil dem og tager ansvar for deres trivsel, udvikling og læring.

  • Zonen for nærmeste udvikling: Jeg lægger vægt på de kompetencer som børnene allerede har tilegnet sig, og hjælper det til dets nærmeste udviklingszone ved at skabe rammer der både fysisk og psykisk tilgodeser deres individuelle behov.

  • Genkendelighed: Jeg lægger stor vægt på at arbejde i et miljø der er baseret på en forudsigelig og genkendelig struktur, da jeg har erfaret hvordan der gennem faste rutiner skabes overblik, tryghed og stabilitet. Samtidig skal der også være plads til spontanitet med rum for udvikling, læring og oplevelser.

  • Leg og læring: Læring finder sted hele dagen og ved at anvende legen som drivkraft vil jeg bidrage til understøttelsen af børnenes færdigheder ved at benytte mig af de allerede eksisterende kompetencer som de hver især har tilegnet sig.

  • Pædagogiske Læreplaner: Med afsæt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan vil jeg understøtte børnene i deres motoriske, sproglige, sociale og personlige udvikling såvel som at give dem en forståelse for både naturen og kulturen.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Vi starter dagen stille og roligt, hvor de børn der møder tidligt får tilbudt morgenmad.

Herefter hygger vi ind til alle børnene er mødt ind. De små der har behov for formiddagslur bliver ligeledes puttet.

Omkring 8:30 – 9:00 får vi formiddagsmad - de små der sover til formiddag får tilbudt mad når de vågner fra lur.

Omkring kl. 9:00 – 9:15 er vi klar til dagens aktiviteter; disse vil tage afsæt i den enkelte børnegruppe, og kan derfor variere meget. Eksempler på aktiviteter; Lege ude i haven eller inde på stuen, gå en tur i området, mødes med andre dagplejere, aktiviteter der tager udgangspunkt i de forskellige læreplanstemaer eller årstider.

Omkring kl. 11:00 – 11:30 får vi frokost, hvorefter børnene vil blive puttet til middagslur.

Omkring kl. 14:30 – 15:00 får vi eftermiddagsmad, derefter står den på hygge og leg indtil børnene bliver hentet.

Hver 14. dag er vi i heldagslegestue, hvor vi mødes med de andre børn og dagplejere fra gruppen.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg bor i et naturskønt område og gør meget brug af denne, da der er ’højt til loftet’ og rig mulighed for understøttelsen af børnenes fysiske udvikling. Her vil vi f.eks. tage tæpper, madpakker og drikkedunke med. Derudover har vi også en dejlig stor have med rig mulighed for leg og udfoldelse.

Børnene får mulighed for at deltage i de hjemlige aktiviteter, som f.eks. oprydning, borddækning, madlavning, bage, m.m. da disse aktiviteter er med til at underbygge børnenes sproglige, motoriske og sociale kompetencer f.eks. relation dannelse med de andre børn.

Børnene er der hvor jeg er og omvendte, da de har mulighed for at bevæge sig rund i hele under etagagen.

Legeværelset er inddelt i små miljøer der indbyder til forskellige samspilslege, f.eks. legekøkken med tilhørende bord og stole, husseng med madras og puder, m.m.

Jeg har fokus på børnenes sproglige udvikling gennem små fællessamlinger, hvor vi bl.a. tager udgangspunkt i sprogkufferten som indeholder: sange, rim, farver, dyr, m.m. Derudover har jeg også fokus på dialogisk læsning.

 

Forældresamarbejdet:

En god forældre kontakt skulle gerne sikre at der bygges bro mellem hjemmet og dagplejen.

Da både forældrene og jeg ønsker at give børnene den bedste start på livet, ligger jeg stor vægt på at få skabt et samarbejde der tager udgangspunkt i en ligeværdig dialog med afsæt i lydhørhed og gensidig respekt.

 

Husdyr: 

Nej, jeg har ingen dyr.

 

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Gødvad