Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Mettelone Ranum

Mettelone er dagplejer i Them. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt af Mettelone Ranum

Hvem er jeg: 

Jeg er gift med Frank, sammen har vi to voksne sønner.

Jeg bor i hus, og har en stor legeplads.

Jeg har to legeværelser.

Jeg har været dagplejer siden 1997.

Har mange kurser og første del af dagplejeuddannelsen.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

At få en god tilknytning til børnene, skabe ro i hverdagen og få skabt nogle gode børnevenskaber.

Et trygt og miljø både for børn og voksne, så alle føler sig godt tilpas.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

De børn der ikke har spist morgenmad får det når de kommer.

Så leger vi til alle børn er kommet.

Mellem 8.30 og 9.00 spiser vi formiddagsmad.

Resten af formiddagen foregår på børnenes premisser, men vi er ude hver dag.

Vi bruger naturen meget, går på legepladserne og får brugt kroppen.

Ca. 11.30 spiser vi frokost, efter det er det sovetid.

Klokken 15.00 er der eftermiddagsmad, efter det leger vi til alle er hentet.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg har to legeværelser, det ene er der bløde motorik ting i og det andet er der køkken, dyr, biler, puslespil, bøger, LEGO, m.m.

Jeg ligger stor vægt på at se det enkelte barn, at børnene bliver selvhjulpne.

Jeg arbejder meget med sproget, det drejer sig meget om gentagelser.

Vi synger meget, både med og uden sangkuffert.

Vi besøger bondegårde, plejehjemmet, brandstationen, biblioteket og morgensang i kirken.

Vores gruppe har heldagslegestue hver 14. dag i Salten Borgerhus, de modsatte uger besøger vi børnehaven.

 

Forældresamarbejdet:

At vi er åbne og ærlige over for hinanden.

Har tid til at snakke om barnet og dets udvikling.

 

Husdyr:

Nej, jeg har ingen dyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Them