Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Ronja Hald Nørholm

Ronja er dagplejer i Kragelund. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Ronja Hald Nørholm

Hvem er jeg:

Jeg er en engageret og omsorgsfuld pædagog, som særligt er optaget af kreativitet, børns perspektiv, selvhjulpenhed og sociale kompetencer.

Jeg bor med min mand, Kasper, og vores 2 sønner, Mattis, (2014), og Emil, (2019).

Drama, teater og musik er en stor interesse for mig, og dette afspejles i mit arbejde, hvor jeg blandt andet skriver sange med pædagogisk formål.

 

Hvad er et godt børneliv hos mig:

Hos mig er det gode børneliv fyldt med ro og omsorg.

Det enkelte barn bliver hørt og set, støttes i den gode relation til de andre og mødes i øjenhøjde.

Der er tid til leg og fordybelse.

Jeg efterstræber børns perspektiver.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Kl. 6.30 - 8.00: Vi leger indendørs og der kan serveres morgenmad efter aftale indtil 7.30.

Kl. 8.00: Vi øver samling med sang og musik. Vi finder sangmappe, guitar og/eller tromme frem. Alt fra fagteleg til dans. (Der tages højde for deltagelses niveauer).

Kl. 8.30: Formiddagsmad.

Formiddagen: Fri leg og planlagte aktiviteter indendørs og udendørs på legepladsen.

Der er formiddagslur for dem der har behov.

Kl. 11.00: Frokost

Kl. 12.00: Børnene puttes

Når Børnene igen vågner er der eftermiddagsmad.

Herefter er der fri leg indtil de bliver hentet.

- Hver anden uge er vi i heldagslegestue.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg støtter op om legen ved at skabe små legezoner og ved at forsøg at følge børnenes perspektiv.

Jeg kan både finde på at deltage i legen, hjælpe børnene med konflikthåndtering eller strategier, samt sætte ord på og være sproglig rollemodel.

Jeg læser højt, deltager i undring og støtter børn når de danner og afprøver deres hypoteser.

Selvhjulpenhed er for mig utrolig vigtigt, blandt andet fordi jeg mener dette hjælper barnet med at få en god og tryg overgang til børnehaven.

 

Forældresamarbejdet:

Det er vigtigt for mig at forældrene føler sig trygge og deler deres tanker, så vi i fællesskab kan skabe de bedste rammer for det enkelte barn.

Jeg vægter ærlighed, åbenhed og gensidig respekt.


 

Husdyr:

Ja, jeg har en kat. 

 

Kragelund

Pædagogisk leder Kirsten Hansen Mobil nr. 30 66 43 19

Pædagogisk leder Bodil Lauge Jakobsen mobil nr. 30 66 43 16