Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Susanne Abildskov Fisker

Susanne er dagplejer i Funder. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Susanne Fisker

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Susanne og er født i 1963, er gift med Ib.

Har 2 voksne børn og 3 børnebørn.

Har været dagplejer siden 1991.

Jeg nyder den tætte kontakt med børnene fra de kommer til de skal i børnehave.

Jeg er en meget omsorgsfuld person.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Hos mig sætter jeg stor vægt på god stemning, både mellem mig, børnene og forældrene.

At børnene har tid og rum til at udforske og lege.

At alle børn bliver set.

Lære dem at blive selvhjulpne og hjælpe hinanden hvis det kniber for en.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Mine dage starter stille og roligt, vi hygger og leger til alle er kommet.

Børnene og jeg er ude i alt slags vejr.

Vi er i haven, går i skoven, sammen med andre dagplejer og i heldagslegestue .

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Når børnene er faldet godt til i dagplejen begynder vi at gå i heldagslegestue.

Legestuen giver bl.a. børnene mulighed for at spejle sig i og danne venskaber med jævnaldrende fra andre dagplejegrupper.

Børnene lærer også de andre dagplejere at kende, hvilket letter overgangen til gæstedagpleje.

Dagene i legestue er præget af pædagogiske aktiviteter både inde og ude.

Vi planlægger aktiviteterne med udgangspunkt i børnegruppen, de seks læreplansteamer og årets gang.

I vores gruppe er vi fem dagplejer og vi skiftes til at tage i legestue hver tirsdag.

Vi stiler efter at være tre dagplejer, der er i legestue, mens to andre mødes hjemme.

Det betyder, at vi er afsted i legestue ca. tre gange om måneden.

 

Forældresamarbejdet:

For mig er det vigtigt at både børn og forældre føler sig trygge i min dagpleje.

Jeg lægger vægt på åbenhed og ærlighed i forbindelse med forældresamarbejdet.

Jeg mener det er vigtige byggesten til et godt samarbejde om jeres små guldklumper.

 

Husdyr:

Nej, jeg har ingen dyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Funder og Funder Kirkeby

Pædagogisk leder Lisbeth Lausten Bang mobil nr. 51 70 36 69 

Pædagogisk leder Bodil Lauge Jakobsen mobil nr. 30 66 43 16

Pædagogisk leder Kirsten Hansen mobil nr. 30 66 43 19