Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Susanne Harritz

Susanne er dagplejer i Balle. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Hvem er jeg: 

Mit navn er Susanne Harritz, og jeg er en glad og smilende kvinde på 56 år.

Jeg bor sammen med min mand Torben og vores hund Taz.

Vi har tilsammen fire børn, der alle er flyttet hjemmefra.

Jeg har været dagplejer i knap 30 år.

Børnene i min dagpleje giver mig så meget positivitet og glæde i hverdagen.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Et godt børneliv et hos mig er et liv hvor det enkelte barn trives og anerkendes for deres individuelle personligheder.

Det er for mig vigtigt at det enkleste barn bliver set, hørt og accepteret, for jeg på den måde kan gå ind og understøtte deres individuelle og sociale udvikling.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Mandag til torsdag har jeg åben fra 6.30-16.15, og fredag fra 6.30 til 15.30.

Fra 6.30-7.30 serverer jeg morgenmad til de børn som ikke har fået mad hjemmefra.

Kl. 9.00 spiser vi formiddagsmad, som ofte er friskbagte boller.

Fra 9.30-11.15 laver vi forskellige aktiviteter der går ind og understøtter det enkelte barns personlige og sociale udvikling, eksempelvis gennem voksen skabte aktiviteter.

Men det er også her børnene får tid til den frie leg som eksempelvis kan understøtte deres sproglige, motoriske og sociale kompetencer og færdigheder.

Kl. 11.30-12.00 spiser vi frokost. Ca. 1 gang om ugen serveres der varmt mad til børnene, ellers står den på rugbrød med en masse forskellig pålæg og grønt.

Ca. 14.00-14.30 (alt efter hvornår børnene vågner) serveres der brød og frugt til eftermiddagsmad.

Kl. 14.30 - til de bliver hentet får de lov til at lege frit.

Her sidder vi ofte på gulvet, og bruger meget tid med at synge sange, læse bøger eller snakke om de forskellige genstande som børnene finde inde på lægeværelset.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Børnene har adgang til hele mit hjem i form af stuen, køkken, lege- og badeværelse.

Jeg bruger de forskellige rum til forskellige læringsmiljøer. Eksempelvis kravler de store børn selv op på badeværelsesbordet når de skal skiftes, dette støtter deres motoriske udvikling.

Børnene er også med til selv at tage deres tøj af og på, da det understøtter deres selvhjulpenhed og dermed styrker deres selvtillid og selvværd - her er de også rigtige gode til at hjælpe hinanden, hvilket er med til at skabe en relation børnene imellem.

Jeg gør endvidere meget brug af både skov og legeplads, som begge dele ligger inden for gå afstand.

 

Forældresamarbejdet:

Det er vigtig for mig at begge parter er lydhør overfor hinanden, og det opnår vi gennem en gensidig respekt.

Vi er nødt til at hjælpe og lyttet til hinanden for at vi kan give børnene de bedste udviklingsmuligheder, også når det er svært.

 

Husdyr:

Ja, jeg har en lille hanhund som hedder Taz.

Balle, Dalvejen og Højmarkskvateret