Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Susanne Vad Westergaard

Susanne er dagplejer i Vinderselv. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Bolig:

Hus

Husdyr: 

Nej

Max antal børn: 5


Hvem er jeg:

Jeg er født i 1969 og er gift med Henrik, sammen har vi to børn, Frederik født 1995, som bor og studerer i Århus og Emilie født 1999, som går på gymnasiet i Viborg. Min familie er en stor del af min dagpleje og børnene er glade for dem.

Vi bor i et allergi- og røgfrit hjem.

Jeg har været dagplejer siden 1999 og tog den pædagogiske grunduddannelse i 2005.
Jeg bruger værdierne forpligtende samvær (vi føler samhørighed og kan lide at være sammen), medbestemmelse (fælles om tingene, lærer at deles/skiftes), nysgerrighed til at lære (fordybelse og tid til at udforske og udvikle ideer/leg) samt anerkendelse (ord på følelser, retten til at sige nej, opbygge et godt selvværd) i min hverdag.

Jeg arbejder med fokus på tilknytning/den gode start, samspil og læring samt didaktik i forhold til hvordan dagligdagen planlægges for at tilgodese børnenes behov.

Jeg er optaget af sprogstimulering, så vi læser bøger og taler om de ting vi laver/ser.

Motorik: Vi bruger vores kroppe og udfordrer os selv både ude og inde.
Sang/musik: Vi synger hver dag, og er glad for vores sangkuffert.
Selvhjulpenhed: Jeg synes det er vigtigt, at børnene lærer selv at tage tøj på og af og kunne klare mange ting selv.

Jeg ønsker altså at give børnene en tryg og lærerig hverdag hos mig.

Vi er ude hver dag og gerne sammen med kolleger for at skabe gode relationer børn og voksne imellem. Vi går i Byparken og på legepladserne eller i haven hos hinanden.

Vi er i gymnastiksalen på skolen en gang om ugen og i heldagslegestue i den lokale børnehave en gang om måneden, for at styrke samarbejdet og lette overgangen til børnehaven for børnene.

Jeg lægger vægt på at imødekomme det enkelte barns behov og vægter forældresamarbejdet højt for at skabe trygge rammer for alle hos mig.

Jeg er nysgerrig på alt ny viden vedrørende børns udvikling. Jeg læser meget og tager relevante kurser for at højne min faglighed.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Vinderslev

Pædagogisk leder Bodil Lauge Jakobsen mobil nr. 30 66 43 16