Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Tina Hoberg Markussen

Tina er dagplejer i Voel. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Tina Markussen

Hvem er jeg: 

Mit navn er Tina. Jeg er gift med Per og sammen har vi 3 børn Frederik (2004), Mads-Emil (2007) og Mikkeline (2010).

Vi bor i hus med have, hvor der er god plads til leg og tæt på alle de andre muligheder vi har i byen.

Jeg er uddannet pædagog og har gennem flere år arbejdet i vuggestue og som støttepædagog.

Derudover har jeg taget et kursus i sansemotorik.

Jeg har været dagplejer siden 2008.

Jeg stiller barnevogn med tilbehør til rådighed for børnene.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Et godt børneliv hos mig er først og fremmest, at børnene føler sig trygge, set, anerkendt og at der er plads til forskellighed.

Jeg møder barnet hvor det er udviklingsmæssigt og støtter barnet i den videre udvikling.

Hos mig er knus, kram, grin, sjov og ballade en stor del af hverdagen.

Jeg bruger desuden tidlig tilknytning, hvilket betyder, at vi starter med ca. 6 små for besøg, så barnet og jer forældre bliver trygge ved mig og omgivelserne, inden den endelige start.

Det letter overgangen fra hjem til dagpleje betydeligt.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Vi starter dagen så roligt som muligt.

Jeg gør meget ud af, at børnene bliver taget godt imod og at der er tid og rum til kram hvis det er det der er brug for.

Formiddagen bruges f.eks. i gymnastiksalen hvor vi kan udfolde os motorisk, på udeleg hvor der er højt til loftet og masser af sanseindtryk, kreative ting, musik, og så er vi i legestue 1 gang om ugen.

Vi kan også finde på at køre F.eks. i Aqua, på biblioteket, i indelukket eller i skoven.

Alt planlægges med hensynstagen til børnenes behov og ønsker, samt børnegruppens sammensætning.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Gennem mange af dagens gøremål skabes der rum for leg og læring. F.eks. borddækning, tage tøj af og på, hjælpe hinanden og trøste hinanden.

Legeværelset er indrettet med små legeområder som indbyder bl.a. til rollelege og samarbejde.

Jeg bruger bl.a. ordkort, dialogisk læsning og sangkuffert.

Og så er der bare masser af læring i hver eneste lille leg børnene finder på.

 

Forældresamarbejdet:

Jeg vægter et godt forældresamarbejde højt.

Det er vigtigt med åbenhed og ærlighed, så vi går samme vej og dermed har de bedste muligheder for sammen at skaben en god og tryg dagplejetid for barnet.

 

Husdyr:

Ja, jeg har en labrador/retriver Karla, som ikke går sammen med børnene, men de kan snakke med den hvis de vil og en jagthund som er i hundegård.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Voel

Pædagogisk leder Gudrun Thure Jensen mobil nr. 30 66 43 12.