Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Tina Munch Nielsen

Tina er dagplejer i Ans. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Tina Munch Nielsen

Hvem er jeg:

Jeg er fra 66, er gift med Leo.

Jeg har tre børn fra hhv. 91/93/99.

Jeg har været dagplejer siden 95.

Jeg bor i et naturskønt område tæt på skov og masser af grønne områder.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Hos mig lægger jeg stor vægt på tryghed og omsorg for det enkelte barn. At det enkelte barn føler sig set.

Jeg tilrettelægger dagen efter børnenes behov og alder.

Jeg lægger vægt på, at børnene bliver selvhjulpne.

De deltager aktivt i borddækning, oprydning, af og påklædning osv.

Jeg vægter udeliv højt/ det betyder vi er ude hver dag.

Bevægelse er også en vigtig del af hverdagen.

Jeg har i den forbindelse taget kursus i idræt/ bevægelse gennem DGI.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Dagen starter stille og roligt med modtagelse af børn, morgenmad, leg, små aktiviteter som puslespil, tegne o.l.

Kl. ca. 9.00 spiser vi formiddagsmad.

Formiddagen bruges på ture i skoven eller legepladsen, leg i haven, kigge på maskiner eller hvad der ellers kan bydes på af spændende ting i vores lokalområde.

Vi er som hovedregel ude hver dag uanset vejr.

Frokost ca. 11.30., indimellem madpakker, hvis vi er på tur.

Eftermiddagen forløber med middagssøvn/ eftermiddagsmad, leg og hygge.

Afhentning.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg bruger de daglige rutiner / skaber ro og tid til læring.

I forbindelse med f.eks.: borddækning, af/påklædning, spisesituation.

Vi leger rollelege, leg med dukker, giver dukkerne mad, dækker bord, leger med biler, LEGO, læser bøger, snakker om farver, ordkort, synger / rim og remser.

Forhindringsbane og huleleg.

Udenfor bruger vi haven/ skoven og lokal områdets legepladser, vi bruger også årstidernes skiftende til leg og læring.

Vi går i vinterhalvåret i hallen / legestue.

Hele året har vi heldagslegestue i børnehaven en gang om måneden.

Vi har i gruppen grønne spirer ture eks. bondegårdsbesøg, tur til søen o. lign.

 

Forældresamarbejdet:

Det er ifm. forældresamarbejdet for mig, vigtigt med åbenhed/ tillid.

Det for mig vigtigt, at vi får en lille snak om dagens forløb og det enkelte barns trivsel, søvn osv. ved både aflevering og afhentning.

 

Husdyr:

Ja, en kat som hedder Frida. 

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Ans