Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Tine Andersen

Tine er dagplejer i Resenbro. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Tine Andersen

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Tine og har været dagplejer siden 2002.

Jeg er gift med Mikael og vi har 2 hjemmeboende børn, Frederik fra 1998 og Julie fra 2000.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Det vigtigste for mig er, at få skabt en god relation og tilknytning til barnet.

At barnet føler tryghed og nærvær i hverdagen.

Jeg bruger meget tid på, at få skabt gode relationer mellem børnene og mig.

At børnene bliver set og har tid til at udforske og lege, og bliver stimuleret motorisk og sprogligt.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Dagen starter stille og rolig, når alle børnene er kommet får vi formiddagsmad.

Ud fra min børnegruppe planlægger jeg min formiddag efter børnenes behov og humør.

Vi er tit ude og give hønsene mad og se hvor mange æg de har lagt.

En gåtur i vores skønne natur, besøge eller få besøg af en kollega.

Efter frokost og en lur er der eftermiddagsmad og så hygger og leger vi bagefter.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg arbejder meget med dialogisk læsning, hvor vi snakker og synger om det vi ser i bøgerne.

For mig er det vigtigt, at der er tid og ro til læring af forskellige ting.

Vi danser, synger, læser og øver os i at blive selvhjulpne og at børnene får udfordret sig selv motorisk.

Vi bruger naturen til, at se og røre på forskellige ting.

 

Forældresamarbejdet:

Jeg lægger stor vægt på, at forældrene skal føle sig velkommen i mit hjem, og der er gensidig respekt, åbenhed og ærlighed.

Det er også vigtigt for mig, at der er en god dialog hver morgen og eftermiddag samt hvis der er noget forældrene eller jeg skal vide om barnet.

 

Husdyr:

Ja, jeg har en hund og høns.