Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Vibeke Lundgaard Clausen

Vibeke er dagplejer i Thorning. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Vibeke Lundgaard Clausen

Hvem er jeg:

 

Jeg hedder Vibeke, gift med Peder og vi har tre voksne sønner, ikke hjemmeboende.

Vi bor på en nedlagt landejendom ved skovbrynet.

Stedet giver uudtømmelige muligheder for forskellig læring og udvikling i samværet med dagplejebørnene.

Jeg har været dagplejer siden 1993.

Viden og praksis hænger uløseligt sammen for mig, og derfor har jeg løbende dygtiggjort mig i pædagogisk retning i forhold til 0-2 årige.

Jeg har bl.a. gennemgået begge moduler i Silkeborg Dagplejeuddannelse, er certificeret “Grønne Spire”(Friluftsrådet), certificeret DGI dagplejer, aktiv deltager i projekt “Fortællekunst og hverdagsmagi”.

Desuden har jeg bidraget til det danske børnesyn med erfaringer fra aktionslæring, og deltaget i arbejdsgruppen “Natur, udeliv og science” for den styrkede læreplan.

Se evt. YouTube: “Didaktik i dagplejen”

Hvad er et godt børneliv ved mig:

Jeg lægger stor vægt på, at min dagpleje bæres af omsorg, hjertevarme, nærvær, glæde og tid, - med hjerterum til forskellighed og til fordybelse.

Den gode tilknytning og relation til barnet, giver jeg næring hver dag.

Deraf får jeg mulighed for at mærke hvad barnet er optaget af og øver sig i lige nu?

Jeg kan derefter lægge en handleplan for hvordan jeg bedst støtter barnet i dets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Hvert barn er unikt og vi øver os sammen på at nå barnets næste udviklingstrin.

Når det mestrer noget nyt, jubler vi sammen!

Et godt børneliv er båret af glæden over at være fælles om noget tredje.

Sådan er min hverdagsrytme:

Der er god tid til at modtage det enkelte barn om morgenen og god tid for barnet at indstille sig på en ny dag sammen med vennerne i dagplejen.

Dagens aktiviteter påbegyndes (eller forberedelserne dertil) sammen med børnene.

Ca. kl 8.30 spiser vi formiddagsmad.

Derefter færdes vi ude og fortsætter med aktiviteten eller igangsætter ny aktivitet -gerne båret af børnenes optagethed.

Ca. kl 11.30 spiser vi frokost.

Middagslur til barnet vågner, og derefter eftermiddagsmad.

Inden forældre henter har vi ofte tid til være sammen om flere aktiviteter.


Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg skaber rammer for barnets muligheder for at lege og lære, at drømme og forme - leve og være!

Indenfor er der god plads til både den stille aktivitet (eks. leg med dukker, historiefortælling, læse bøger, synge, male, få massage) til tumleleg og eksperimenter.

Vi er ude hver dag; på legepladsen og i skoven findes adskillige muligheder for at udforske legens fantastiske univers.

Nogle gange igangsætter jeg en leg, og ofte understøtter jeg en leg børnene selv har startet.

Barnets leg er vigtig for dets udvikling, her gøres erfaringer med bl.a. at lytte, at have mod, at bruge fantasien, at løbe.

Vi øver, hvordan man inviterer til leg og hvordan man bliver en del af et fællesskab.

I køkkenhaven følges årets gang med at så, vande og høste.

Alle sanser er i spil på flere måder.

Barnets aktive deltagelse i hverdagens små rutiner (ex. dække bord, tage tøj på) er et godt læringsmiljø for barnet.

Rutinens genkendelighed rummer mulighed for megen udvikling og læring for barnet, når det får mulighed for at øve sig.

Derfor vægter jeg også at have god tid til disse rutine-situationer.

Når barnet er klar, deltager vi i heldagslegestuen .

En fantastisk mulighed for barnet at indgå i et større fællesskab, at indgå i nye legerelationer, at lære evt. gæstedagplejer at kende, at være med i aldersopdelte aktiviteter.

Heldagslegestuen afholdes i et lokale ved siden af børnehaven Troldhøj, eller på bålpladsen i Stendal Plantage.

Legestuelokalet giver barnet mulighed for at få en fornemmelse af børnehavelivet og for at møde evt. søskende.

Skoven giver en mangfoldighed af unikke muligheder for bl.a. læring i at udfolde sig i naturen, at erfare naturen og ikke mindst ro til fordybelse.

Forældresamarbejdet:

Jeg søger at give forældre rig mulighed for at blive inddraget i barnets hverdag og dets udvikling ved at hjælpe barnet med at fortælle, hvad barnet har været optaget af i dagens løb og hvilke erfaringer barnet har gjort sig dermed..?

Jeg søger en tæt dialog omkring barnet, eks hvor det er i sin udvikling og hvordan vi sammen kan støtte det i dets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Forældres fortællinger om deres samvær med barnet giver mig et unikt grundlag for at hjælpe barnet med at skabe samhørighed mellem hjem og dagpleje, hvilket har stor betydning.

Husdyr:

Nej, jeg har ingen dyr.

Thorning / Vium-Hvam - Skræ

Pædagogisk leder Kirsten Hansen mobil nr. 30 66 43 19

Pædagogisk leder Lisbeth Lausten Bang mobil nr. 51 70 36 69