Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Vicky Nørtoft Jensen

Vicky er dagplejer i Funder. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Hvem er jeg: 

Jeg hedder Vicky og bor sammen med min mand, Christian (født 1986), og vores datter Claire (født 2013).

Oprindeligt er jeg uddannet folkeskolelærer, bl.a. med fagene biologi og natur/teknologi.

Jeg elsker naturen, og hos mig er det en selvfølge, at vi bruger uderummet og er nysgerrige på naturen sammen.

Derudover elsker jeg at lege, synge, rime, danse og læse masser af bøger sammen med børnene.

For mig skal det bogstaveligt talt være en leg at lære og udvikle sig.

 

Hvad er et godt børneliv ved mig:

For mig er det vigtigt, at alle børnene føler sig velkomne, trygge, værdifulde og anerkendte for dem de er.

Det er hele grundstenen for at kunne trives, udvikle sig og lære.

Jeg arbejder altid for, at børnene føler sig inkluderede i fællesskabet, bl.a. ved at have fokus på nære relationer og hvad der optager børnene, på den måde får de medindflydelse i løbet af dagen, når aktiviteter planlægges og gennemføres.

Vi har alle betydning for, at hver enkelt barn trives og udvikler sig bedst muligt - derfor samles vi også om mange af vores aktiviteter, hjælper hinanden og fejrer det, når noget, vi har øvet os på, endelig lykkes.

 

Sådan er min hverdagsrytme:

Hverdagen hos mig bærer præg af en let genkendelig rutine, hvor aktiviteter ud af huset typisk ligger om formiddagen.

Det kunne være leg i gårdhaven, et besøg hos en kollega, en tur ud i det blå eller noget helt fjerde.

Når børnene er faldet godt til i dagplejen begynder vi at gå i heldagslegestue.

Legestuen giver bl.a. børnene mulighed for at spejle sig i og danne venskaber med jævnaldrende fra andre dagplejegrupper.

Barnet lærer også de andre dagplejere at kende, hvilket letter overgangen til gæstedagpleje.

Dagene i legestue er præget af pædagogiske aktiviteter både inde og ude.

Vi planlægger aktiviteterne med udgangspunkt i børnegruppen, de seks læreplanstemaer og årets gang.

I vores gruppe er vi fem dagplejere og vi skiftes til at tage i legestue hver tirsdag.

Vi stiler efter at være tre dagplejere, der er i legestue, imens to andre mødes hjemme.

Det betyder, at vi er afsted i legestue ca. tre gange om måneden.

 

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

For små børn sker leg og læring med hele kroppen og alle sanserne i spil.

Det kan se ud på mange måder: Vi kan bygge en forhindringsbane i stuen, undersøge smådyr i skoven, hjælpes ad om madlavning eller være fordybede i et puslespil.

Med udgangspunkt i min børnegruppe indretter jeg mit hjem og planlægger hverdagen, så læring bliver til leg og noget der sker hele dagen.

 

Forældresamarbejdet:

Det er vigtigt for mig at fremhæve, at jeg prioriterer forældresamarbejdet meget højt.

Som forældre skal man være tryg ved at aflevere sit barn hos mig og kunne komme med både stort og småt, som måtte have indflydelse på, hvordan ens barn trives og udvikler sig.

Jeg tror på, at børnene har de bedste rammer for at udvikle sig og lære, når vi som forældre og dagplejere tager hånd om små og store udfordringer sammen.

 

Husdyr:

Ja, jeg har en kat.

Funder og Funder Kirkeby

Pædagogisk leder Lisbeth Lausten Bang mobil nr. 51 70 36 69 

Pædagogisk leder Bodil Lauge Jakobsen mobil nr. 30 66 43 16

Pædagogisk leder Kirsten Hansen mobil nr. 30 66 43 19