Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Vivi Juhl Kristensen

Vivi er dagplejer i Funder. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Portræt Vivi Juhl Kristensen

Hvem er jeg:

Jeg hedder Vivi og er gift med Niels, vi har 3 voksne børn og 3 børnebørn.

Jeg har været dagplejer siden 1991.

Jeg har løbende fulgt de pædagogiske kurser som har været relevante for mit job.

Jeg har gennemgået 1. modul i dagplejeuddannelsen i 2018.


Hvad er et godt børneliv ved mig:

Jeg ligger stor vægt på at gøre børnene trygge, så de får en god relation til mig, så de kan få en tryg hverdag.

At alle børn bliver set og hørt.

At børn har tid til at udforske og lege.

At lære dem at blive selvhjulpne og hjælpe hinanden.

Der skal være genkendelighed i børns hverdag, så de har eks. faste pladser ved spisebordet, samme farve krus og tallerken gennem hele deres dagpleje periode, så de ved altid hvor og hvem de sidder ved siden af.


Sådan er min hverdagsrytme:

Vi starter dagen stille og rolig - vi hygger til kl. ca. 9.30 hvor vi får hyggemad - som vi kalder det.

Resten af formiddagen bliver brugt enten med leg i haven - gåtur - besøg ved kollega eller besøg af kollega.

Vi er ude hver dag, men hvis vejret ikke lige er til udeleg, laver vi aktiviteter inde.

Ca. kl. 11.30 spiser vi frokost, derefter puttes børnene og kl. ca. 15.00 får børnene hyggemad.

Jeg har en barnevogn til alle børn, så forældrene skal ikke medbringe en.

Sådan skaber jeg miljøer for leg og læring:

Jeg har flere steder hvor børnene kan lege - så alle børn ikke behøver at være i det samme legemiljø og rum.

Jeg kan lave hyggehjørner hvor man kan sidde og fordybe sig i f.eks. at kikke i en bog - vi kan lave motorikbane og jeg har små borde hvor man kan sidde og fordybe sig i f.eks. puslespil.

En gåtur, hvor det vi møder på vore vej bliver undersøgt og snakket om.

Hver onsdag er vi i legestue hvor vi arbejder med de seks læreplanstemaer.

6 gange om foråret og det samme om efteråret, har vi mulighed for at komme til salmesang i kirken.

Vi har Funderhallen 1 gang om ugen hvor vi kan komme og lave gymnastik/tumle/løbe og være sammen med de andre dagplejer og deres børn.


Forældresamarbejdet:

Det er vigtig at man kan snakke med forældrene om barnets udvikling og hvis der er noget man undrer sig over, både som forældre og dagplejer, skal man spørge, så ærlighed er vigtig.

Husdyr:

Nej, jeg har ingen dyr.

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Funder og Funder Kirkeby

Pædagogisk leder Lisbeth Lausten Bang mobil nr. 51 70 36 69 

Pædagogisk leder Bodil Lauge Jakobsen mobil nr. 30 66 43 16

Pædagogisk leder Kirsten Hansen mobil nr. 30 66 43 19