Selvbetjening og tidsbestilling

Dagplejer Vivian Randi Tholstrup Madsen

Vivian er dagplejer i Balle. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Bolig:

Rækkehus

Husdyr: 

Nej

Max antal børn: 5


Hvem er jeg:

Nærvær, tryghed, omsorg, livsglæde og et godt børneliv er udgangspunktet i min dagpleje.

Jeg er en årgang 1957 og har været ansat som dagplejer siden 1998. Jeg har i 15 år arbejdet med børn med specielle behov f.eks. tidligt fødte.

Jeg bor op til skov og bruger den til fordybelse, udforskning og motorisk træning.

Jeg laver sanglege med børnene da det er godt til udvikling af sproget.

Jeg sørger for en alsidig kost, som følger Silkeborg Kommunes ernærings- og kostpolitik.

Går i legestue for at udvikle børnenes sociale færdigheder i forhold til flere voksne og større børnegruppe.

KURSER:
19 ugers dagplejekursus
Præmature børn i institution
Tegn til tale
Arbejdet med risikobørn og unge
Leg og læring med digital medier i dagtilbud
Børns udtryksformer
Børns kompetence udvikling
Realkompetence
Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud

Sådan ser der ud hjemme hos mig

Balle, Dalvejen og Højmarkskvateret