Selvbetjening og tidsbestilling

Marienlund

Silkeborg Kommune har åbnet Marienlund – et nyt plejecenter på Sanatorievej med hjemlige og fleksible boliger for ældre og handicappede borgere.

Marienlund er et moderne og nytænkende plejecenter, der kan imødegå fremtidens behov med øje for både beboernes livskvalitet og velfungerende arbejdsforhold for medarbejderne.

Marienlund består af 120 boliger; 24 boliger til voksenhandicappede og 96 plejeboliger til ældre borgere samt Daghjemmet, Caféen og Det åbne Centertilbud. 

Info-skærm Cafeen Marienlund

Daghjemmets og Caféens størrelse og indretning:

Daghjemmet er kommunens største med mange lokaler i forskellige størrelser. Egnet til aktiviteter af varierende formål alt efter brugernes behov.

Caféen er placeret som hjertet i daghjemmet. I caféen foregår en del af de daglige aktiviteter samt diverse større arrangementer. Caféen tilbyder bespisning til pensionister og borgere over 60 år bosiddende i Silkeborg kommune.

I daghjemmet er der indrettet 9 hvilestuer, så der gives mulighed for hvil i enten seng eller stol. 

Det åbne centertilbud er rettet mod pensionister og borgere over 60 år, som i dagligdagen kan deltage i aktivitetstilbud uden hjælp fra personalet. Centertilbuddet er overvejende styret af brugere samt frivillige.

Personalegrupper:

Pleje- og aktivitetspersonale, ernæringsassistenter, terapeuter, økonoma, husassistenter og teknisk servicemedarbejder

Der er fast tilknyttet personale i daghjemmet og det åbne center på alle hverdage. I caféen er der desuden begrænset åbningstid i alle weekender samt på helligdage. 

Andre praktiske oplysninger:

For brugere visiteret til Daghjemmet er der mulighed for kørselsordning.