Selvbetjening

Søvangen

Opført i 1984 og væsentlig ombygget i 2006.