Selvbetjening og tidsbestilling

Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsundersøgelse

APV og Trivselsmålingen gennemføres i Silkeborg Kommune hvert 2. år - i lige år.
Formålet er at undersøge medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. APVen bruges til at arbejde systematisk og fremadrettet med at forbedre og udvikle arbejdsmiljøet.

I Silkeborg Kommune har HovedMED fastlagt processen vedr. APV og Trivselsundersøgelse. Dels er APV  og Trivselsundersøgelsen slået sammen til én undersøgelse, dels gennemføres den hvert 2. år. Undersøgelsen gennemføres samlet for alle arbejdspladserne i kommunen og styres centralt i HR/Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen gennemføres i SafetyNet, som er kommunens arbejdsmiljøsystem.

Link til SafetyNet: https://online2.safetynet.dk/SilkeborgKommune/Login.aspx

Opgaven for OmrådeMED og LokalMED er at skabe rammerne for at medarbejderne får mulighed for at besvare deres spørgeskemaer. Desuden skal OmrådeMED og LokalMED efterfølgende deltage i arbejdet med indsatser og handlingsplaner, som udspringer af APV og Trivselsundersøgelsen og dermed sikre at der bliver arbejdet med undersøgelsens resultater.

Arbejdsmiljøgruppen varetager det praktiske arbejde - med støtte fra LokalMED. Arbejdsmiljøgruppen skal arbejde med resultatet af undersøgelsen, samt sikre at medarbejderne og lokalMED bliver inddraget i processen i arbejdet med indsatser og handlingsplaner.

Hvordan der gennemføres APV og Trivselsundersøgelser i Silkeborg Kommune er beskrevet nedenfor. Ligeledes ligger der materiale om APV og Trivselsundersøgelsen på Silkeborg Kommune Intranet (siko).

Arbejdspladsvurdering

Som leder skal du, når du bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid eller ammer - sørge for, at I laver en vurdering af om der er en risiko for, at medarbejderen er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten eller amningen. Du skal også lave en vurdering af, om den gravide eller ammende arbejder med noget der er skadeligt for fosteret eller barnet.

Ud fra dette skema kan I sammen drøfte og vurdere om der er arbejdsforhold, I skal ændre på/justere for at sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Risikovurdering af den gravide og ammende medarbejders arbejdsmiljø... (docx)

I Silkeborg Kommune gennemfører vi en samlet APV og Trivselsundersøgelse for medarbejderne. Der gennemføres ligeledes en APV og Trivselsundersøgelse for lederne. Nedenfor er en beskrivelse af hvordan APV og Trivselsundersøgelse foregår i Silkeborg Kommune.

APV og Trivselsundersøgelse - sådan gør vi

I lighed med APV for medarbejdere, gennemføres der, hvert 2. år en fysisk APV og Trivselsundersøgelse for ledere og chefer i Silkeborg Kommune.

Leder APV og Trivselsundersøgelsen gennemføres i SafetyNet.