Selvbetjening

Arbejdspladsvurdering (APV) og Trivselsundersøgelse

APV og Trivselsmålingen gennemføres i Silkeborg Kommune hvert 2. år - i lige år.
Formålet er at undersøge medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. APVen bruges til at arbejde systematisk og fremadrettet med at forbedre og udvikle arbejdsmiljøet.