Selvbetjening og tidsbestilling

Arbejdsmiljøgennemgang (AMG)

Arbejdsmiljøgennemgang (AMG) er arbejdsmiljøgruppens vurdering af arbejdsmiljøet. AMG er også en egenkontrol af arbejdsmiljøgruppens eget arbejdsmiljøarbejde, og en oplagt metode til at følge op på APV handleplaner.

Arbejdsmiljøgennemgang kan bruges af arbejdsmiljøgruppen  til at følge op på indsatser der er iværksat. AMG kan ligeledes bruges som metode i forbindelse med revidering af APV, men kun i de tilfælde, hvor det er et begrænset antal medarbejdere som er påvirket af forandringerne på arbejdspladsen. 

Mere om arbejdsmiljøgennemgang

Formålet med arbejdsmiljøgennemgange er at arbejdsmiljøgruppen kan få et overblik over arbejdspladsens aktuelle arbejdsmiljø.
En arbejdsmiljøgennemgang er en inspektion af bygninger og en observation af det arbejde der udføres på arbejdspladsen.
Regelmæssige arbejdsmiljøgennemgange fx med tjeklister, er en systematisk metode som arbejdsmiljøgruppen kan anvende til at overvåge og udvikle arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen.
Lovpligtige eftersyn skal gennemføres efter gældende lovkrav og kan passende kontrolleres i forbindelse med AMG.

AMG i Silkeborg Kommune er beskrevet i nedenstående dokument:

Arbejdsmiljøgennemgang - sådan gør vi...(pdf)