Selvbetjening og tidsbestilling

Arbejdsskader

Hvis du kommer til skade i arbejdstiden, skal hændelsen anmeldes som en arbejdsulykke. Derudover er det vigtigt at arbejdsmiljøgruppen undersøger hændelsen, for at finde ud af hvorfor det gik galt, og hvad der kan gøres for, at det ikke gentager sig.

Hvert år sker der en række arbejdsulykker, nærved-hændelser og mindre voldsepisoder, trusler samt chikane, som bliver anmeldt/registreret. Alle ulykker og hændelser, skal anmeldes/registreres i Silkeborg Kommunes arbejdsmiljøsystem: SafetyNet - Silkeborg Kommune

En klarhed over arbejdsskadebegreberne er vigtig for at der er en ensartethed i forhold til at få arbejdsulykkerne anmeldt og hændelserne registreret. Som hjælp til at beskrive begreberne er der udarbejdet følgende vejledning/hjælpeværktøj: Arbejdsskader - definitioner...(pdf)

Anmeldelse af ulykker og registrering af hændelser er beskrevet i følgende vejledninger (vejledningerne findes nedenfor):

  • Anmeldelse af ulykke
  • Registrering af hændelser

Når ulykken er anmeldt eller hændelsen er registreret, skal der ske en undersøgelse/analyse af årsagen til ulykken/hændelsen. Metoder til hvorledes undersøgelsen/analysen foretages er beskrevet i følgende vejledning (findes nedenfor):

  • Analyse af ulykker og hændelser

Sundhed og Omsorg har udarbejdet et skema til styring af processen vedr. anmeldelse og analyse af ulykker: Sådan håndterer vi en arbejdsskade...docx

Når en medarbejder kommer til skade i forbindelse med udførelsen af sit arbejde, skal ulykken anmeldes. En ulykke er en pludselig hændelse og indbefatter også vold og grove trusler. Nedenstående vejledning beskriver hvordan arbejdsulykker anmeldes i Silkeborg Kommune.

Anmeldelse af ulykke - sådan gør vi...(pdf)

Alle ulykker, nærved-hændelser samt registreringer af mindre voldsepisoder, trusler og chikane skal undersøges med henblik på at identificere de bagvedliggende årsager.

Når der er sket en ulykke eller en hændelse, er det vigtigt at lære af ulykken/hændelsen. Hvordan kan vi blive klogere så det ikke sker igen? Skal der fx ændres i planlægningen/tilrettelæggelsen af arbejdet eller orden og ryddelighed på arbejdspladsen?

Analyse af ulykker og hændelser - sådan gør vi...(pdf)

Skema til analyse af bagvedliggende årsager... (docx)