Selvbetjening og tidsbestilling

Eksterne håndværkere

Når eksterne håndværkere arbejder for Silkeborg Kommune, skal de overholde samme arbejdsmiljøkrav som medarbejdere ansat ved kommunen. Denne vejledning er en hjælp til at huske hvilke pligter og rettigheder eksterne håndværkere har.

Eksterne håndværkere – sådan gør vi

Hvad er formålet

Formålet er at sikre at eksterne virksomheder (eksterne håndværkere, rengøringspersonaler, entreprenører m.v.) overholder Silkeborg Kommunes retningslinjer samt arbejdsstedets egne retningslinjer.
Målet er at undgå arbejdsulykker og uhensigtsmæssige arbejdsforhold på det enkelte arbejdssted.

Informationen gives ved udlevering af pjecen ”Information til eksterne håndværkere, entreprenører og servicemedarbejdere m.v.” og ved en mundtlig information.
Informationen til eksterne håndværkere etc. kan indeholde:

 • Aftaler om arbejdet, der skal udføres
 • Information om særlige forhold og regler, der skal tages hensyn til på arbejdsstedet
 • Aftale om tidspunkt for udførelse af arbejdet
 • Afklaring om arbejdet vil bevirke særlige gener eller risici, som medarbejderne skal være opmærksomme på

Link til pjecen: Folder - info til eksterne håndværkere

Omfang af arbejdet, tid og særlig forhold fx gener og risici

I øvrigt gælder det for de eksterne håndværkere etc. at:

 • Arbejdsmiljøloven skal overholdes
 • Silkeborg Kommunes ryge og alkoholpolitik skal overholdes
 • Ejendomsafdelingens faste retningslinjer og betingelser for byggeopgaver skal overholdes
 • Leverandøren og dennes ansatte sætter sig grundigt ind i de særlige forhold på arbejdsstedet
 • Det ikke er tilladt at foretage indgreb i faste installationer uden, at det er aftalt forud med arbejdsleder/rekvirenten
 • Leverandørens værktøj og andre tekniske hjælpemidler er CE-mærket og lovlige
 • Der ikke må anvendes sundhedsskadelige eller ulovlige materialer. Ved opgaver af særlig karakter, der nødvendiggør brugen af farlige/sundhedsskadelige produkter, skal dette aftales forud med arbejdslederen/rekvirenten
 • Anvendelse af godkendte produkter, der kan fremkalde allergi eller irritation fx isolering, maling, imprægnering mv., aftales forud med arbejdslederen/rekvirenten
 • Brud på sikkerhedsreglerne medfører udelukkelse som ekstern håndværker hos Silkeborg Kommune

Arbejde på institutioner, afdelinger, kontorer, pladser mv. må kun påbegyndes efter nærmere aftale med ledelsen på stedet eller dennes stedfortræder.