Selvbetjening og tidsbestilling

Ergonomi hos dagplejen, vuggestuen og børnehaven

Denne side er rette til dig som er arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder i dagplejen, i en vuggestue eller i børnehave. Siden er lavet som et støtteredskab, hvor du kan finde relevant viden til brug i arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø.

Fysisk arbejdsmiljø og ergonomi er et meget vigtigt indsatsområde i arbejdet med børn i aldersgruppen 0-6 år. Ved netop denne aldersgruppe kan det være svært, helt, at undgå løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Hvis man som medarbejder ikke er instrueret og oplært i hensigtsmæssige arbejdsteknikker og brug af hjælpemidler kan det hurtigt medføre unødig slitage og smerter i bevægeapparatet.

Det er arbejdsgiverens ansvar og pligt at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed så arbejdspladsen kan tilpasses den enkelte medarbejder. Herudover skal arbejdsgiveren sikre, at medarbejderne instrueres og vejledes i brugen af hensigtsmæssige arbejdsmetoder, arbejdsrutiner og hjælpemidler.

Såfremt en medarbejder har et særligt behov for hjælpemidler for at kunne udføre sit arbejde forsvarligt, er det arbejdsgiverens ansvar at stille disse til rådighed.

Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed så arbejdspladsen kan tilpasses den enkelte medarbejder. Herudover er det også din pligt at sørge for, at medarbejderne instrueres og vejledes i brugen af hensigtsmæssige arbejdsmetoder, arbejdsrutiner og hjælpemidler.

Såfremt en medarbejder har særligt behov for hjælpemidler for at kunne udføre sit arbejde forsvarligt, er det dit ansvar som arbejdsgiver at stille disse til rådighed.

Læs mere her:

Ergonomi hos dagplejen vuggestuen børnehaven - sådan gør vi... (pdf)