Selvbetjening og tidsbestilling

Forflytning og løft af genstande

Denne side er rette til dig som er arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder på arbejdspladser hvor medarbejderne arbejder med løft og forflytning af genstande. Siden er lavet som et støtteredskab, hvor du kan finde relevant viden til brug i arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø.

Løft og forflytning ses i mange brancher og det er et arbejdsmiljømæssigt område som er vigtigt at sætte i fokus. Desværre ser vi fortsat konsekvenserne af dårlige løft og forflytninger som udmønter sig i arbejdsskader og slitage i bevægeapparatet - dette er til trods for at der i dag findes mange gode hjælpemidler, som kan lette byrden og ofte spare medarbejderne for tunge løft og uhensigtsmæssige forflytninger.