Selvbetjening og tidsbestilling

Kemi

Anvendelsen af farlige stoffer og materiale bør begrænses til et minimum og der skal hele tiden stræbes efter at anvende de mindst farlige stoffer og materialer.

I nogle tilfælde er det vanskeligt at substituere (erstatte) farlige stoffer og materialer med mindre farlige stoffer og materialer, hvilket gør det nødvendigt, at der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger (APB).

Arbejdspladsbrugsanvisningen skal handle om den konkrete brug af stoffet/materialet på arbejdspladsen og instruere medarbejderne om, hvordan de skal håndtere det farlige stof/materiale, så der ikke opstår risiko for deres sundhed.

Formålet med en APB er bl.a., at ansatte skal kende til de farer, der er forbundet med brugen af stoffet eller materialet og især kende til foranstaltningerne imod disse farer.

Arbejdspladsbrugsanvisningen skal handle om den konkrete brug af stoffet/materialet på arbejdspladsen og instruere medarbejderne om, hvordan de skal håndtere det farlige stof/materiale, så der ikke opstår risiko for deres sundhed.

Formålet med en APB er bl.a., at ansatte skal kende til de farer, der er forbundet med brugen af stoffet eller materialet og især kende til foranstaltningerne imod disse farer.

Arbejdsmiljøgruppen skal sikre, at der er udarbejdet APB'er for alle farlige stoffer og materialer, som findes på arbejdspladsen.

Nedenfor er en vejledning til hvordan der udarbejdes APB'er i Silkeborg Kommune.

Arbejdspladsbrugsanvisninger - sådan gør vi...(pdf)