Selvbetjening

Maskinsikkerhed

På mange arbejdspladser anvendes der maskiner og tekniske hjælpemidler. Fælles for alle maskiner og tekniske hjælpemidler - store som små - gælder, at de skal være indrettet og udstyret på en sådan måde, at de beskytter brugeren mod ulykker og unødige støjpåvirkninger.

<