Selvbetjening og tidsbestilling

Maskinsikkerhed

På mange arbejdspladser anvendes der maskiner og tekniske hjælpemidler. Fælles for alle maskiner og tekniske hjælpemidler - store som små - gælder, at de skal være indrettet og udstyret på en sådan måde, at de beskytter brugeren mod ulykker og unødige støjpåvirkninger.

Formålet er at beskrive arbejdsmiljøgruppens opgave i forhold til sikkerheden ved maskiner og tekniske hjælpemidler.

Arbejdsmiljøgruppen skal sikre at medarbejderne instrueres i anvendelsen af maskinerne. Desuden skal de sikre, at der løbende bliver ført kontrol med de maskiner, som findes på arbejdspladsen, så de overholder kravene til sikkerhed og at de ansatte betjener maskinerne korrekt.

I forbindelse med arbejdet anvendes der mange steder maskiner og tekniske hjælpemidler (efterfølgende benævnt maskiner). Fælles for alle maskiner og tekniske hjælpemidler – store som små – gælder at de skal være indrettet og udstyret på en sådan måde, at de beskytter brugeren mod ulykker og unødige støjpåvirkninger.

Nedenstående vejledning beskriver hvordan vi gør i Silkeborg Kommune.

Maskiner og tekniske hjælpemidler - sådan gør vi...(pdf)

Tekniske hjælpemidler og maskiner er omfattet af krav om regelmæssige eftersyn og for visse maskiner er der tale om særlige krav. Det samme gør sig gældende i forhold til uddannelse i brugen af de tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der for visse er krav om særlige lovpligtige uddannelser. Nedenfor er præsenteret hvilke krav der gør sig gældende. Desuden er der medtaget skemaer, som kan anvendes i forbindelse med eftersyn og vurdering af behov for uddannelse.

Maskiner Lovpligtige eftersyn og lovpligtig uddannelse... (pdf)

Maskiner - samleskema for lovpligtige eftersyn... (docx)

Maskiner - eftersynsskema... (docx)

Maskiner - skema for uddannelseskrav... (docx)

Maskiner - sammenhænge og overlap mellem certifikattyper... (docx)

Skema til lovpligtigt eftersyn af elektrisk håndværktøj...(doc)

Skema til lovpligtigt eftersyn af stiger... (doc)