Selvbetjening og tidsbestilling

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Alle medarbejdere - herunder nyansatte og unge - skal oplæres og instrueres i det arbejde som de skal udføre, desuden skal der føres tilsyn med at arbejdet foregår på en farefri måde.

Formålet med at instruere, uddanne og træne medarbejderen er at:

  • Sikre at medarbejderens kompetencer er tilstrækkelige og hensigtsmæssige i forhold til at kunne udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
  • Instruere medarbejderen i eventuelle sundhedsrisici ved udførelse af arbejdet, fx udsættelse for støj, voldelige hændelser, tunge løft, kemi og betjening af maskiner
  • Sikre lovpligtige uddannelser jf. Arbejdsmiljøloven