Selvbetjening

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er et højt prioriteret område i Silkeborg Kommune. Alle ansatte i kommunen skal opleve det givende og motiverende i at gå på arbejde samt kunne føle sig tryg og trives både før, under og efter arbejdsdagen.

Formål

Det psykiske arbejdsmiljø er et højt prioriteret område i Silkeborg Kommune. Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er et klart mål, at alle kommunens ansatte skal opleve det givende og motiverende at gå på arbejde og føle sig tryg og trives både før, under og efter arbejdsdagen.

Trivsel påvirkes af en række forhold i privatlivet