Selvbetjening og tidsbestilling

Psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø er et højt prioriteret område i Silkeborg Kommune. Alle ansatte i kommunen skal opleve det givende og motiverende i at gå på arbejde samt kunne føle sig tryg og trives både før, under og efter arbejdsdagen.

Formål

Det psykiske arbejdsmiljø er et højt prioriteret område i Silkeborg Kommune. Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er et klart mål, at alle kommunens ansatte skal opleve det givende og motiverende at gå på arbejde og føle sig tryg og trives både før, under og efter arbejdsdagen.

Trivsel påvirkes af en række forhold i privatlivet, det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, det sociale liv på arbejdspladsen samt medarbejderens livsstil og helbred.

De ansatte ved Silkeborg Kommune skal derfor opleve en sammenhæng mellem arbejde og

privatliv gennem familievenlige arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø, og de skal tilbydes muligheder for sund levevis, mens de er på arbejde.

Hvad er arbejdsmiljøgruppens opgave i forhold til det psykiske arbejdsmiljø

Det er Arbejdsmiljøgruppens opgave at sikre at der arbejdes understøttende og forebyggende med det psykiske arbejdsmiljø, og at der udarbejdes handleplaner på konkrete problemstillinger. I skal således tænke det psykiske arbejdsmiljø ind i både den daglige tilrettelæggelse af arbejdet, samt Jeres mere overordnede strategiske planlægning.

Hvert 2. år gennemføres en trivselsundersøgelse for alle ansatte i Silkeborg Kommune, som måler på forskellige områder i det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøgruppen har en vigtig og aktiv del i arbejdet omkring at følge op på undersøgelsen ved at prioritere indsatser og udarbejde handleplaner.

Psykisk arbejdsmiljø

Stress er ikke en sygdom, det er en tilstand man kan komme i, hvis man belastes over en længere periode. Hvordan der arbejdes med forebyggelse af stress fremgår af nedenstående dokument.

I Silkeborg Kommune accepterer vi ikke vold mod medarbejdere. Vold kan optræde både som fysisk og psykisk vold. Hvordan vi arbejder forebyggende med vold i Silkeborg Kommune fremgår af nedenstående.

Alle medarbejdere i Silkeborg Kommune skal i deres arbejde behandles med respekt og værdighed. Ingen skal opleve at blive mobbet eller chikaneret. Hvordan Silkeborg Kommune arbejder forebyggende med mobning og chikane fremgår af nedenstående.