Selvbetjening

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter

Der skal oprettes en arbejdsmiljøgruppe for velafgrænsede afdelinger eller arbejdslederområder. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt medarbejdere ansat i området.

Arbejdsmiljøgruppe og valg af arbejdsmiljørepræsentanter
Lederen på den enkelte arbejdsplads skal sikre at lovgivningen overholdes med hensyn til opbygning af en MEDorganisation herunder valg af arbejdsmiljørepræsentanter.