Selvbetjening og tidsbestilling

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter

Der skal oprettes en arbejdsmiljøgruppe for velafgrænsede afdelinger eller arbejdslederområder. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt medarbejdere ansat i området.

Arbejdsmiljøgruppe og valg af arbejdsmiljørepræsentanter
Lederen på den enkelte arbejdsplads skal sikre at lovgivningen overholdes med hensyn til opbygning af en MEDorganisation herunder valg af arbejdsmiljørepræsentanter.

Lederen skal ligeledes sikre at valget afholdes efter de beskrevne retningslinjer.