Selvbetjening og tidsbestilling

Dit uddannelsesforløb

Som kontorelev får du en unik mulighed for at tage en uddannelse, mens du arbejder. Her kan du få et overblik over, hvordan elevuddannelsen er opbygget.

Arbejde foran computerne

Uddannelsen som kontorelev med speciale i offentlig administration giver dig en attraktiv kombination af skoleophold og arbejde, med løn under hele forløbet og gode arbejdsvilkår. Du vil stifte bekendtskab med to af kommunens afdelinger og bliver inviteret med på en spændende studietur.

Skoleophold

Din elevtid indeholder 15 ugers skoleophold fordelt over hele forløbet. Hvert ophold varer fire-fem uger, og du bliver undervist i:
 • Kommunikation
 • Lovgivning
 • Politik og økonomi
 • Organisation og samarbejde

Du får en uddannelsesplan over dine opgaver i afdelingen, som hjælper dig med at sikre, at du når dine mål. Uddannelsesplanen gennemgås jævnligt sammen med din uddannelsesansvarlige, som står til rådighed for vejledning og sparring under forløbet.

Løn

Under din uddannelse som kontorelev får du løn – både mens du arbejder, og mens du er på skole.

 • Første års elever: 13.901 kr. pr. måned
 • Anden års elever: 14.631 kr. pr. måned
 • Voksenelever: 20.952 kr. pr. måned

Arbejdstid

Din arbejdsuge er 37 timer, med mulighed for flekstid. Der vil ikke være weekendarbejde. Som udgangspunkt er timerne fordelt på følgende måde:

 • Mandag-onsdag fra kl. 8.00-15.00
 • Torsdag fra kl. 8.00-17.30
 • Fredag fra kl. 8.00-14.30

Afdelinger

I Silkeborg Kommune har vi 10 forskellige afdelinger/stabe, hvoraf de 9 har elever. Som elev kommer du  til at arbejde i to af afdelingerne. Det giver dig mulighed for at komme vidt omkring i en stor politisk organisation og få et indblik i de meget forskellige opgaver i afdelingerne. Vi har syv elevstillinger, som er tilknyttet forskellige afdelinger.

Tryk på stillingerne nedenunder og se, hvilke afdelinger og opgaver du kan komme til at beskæftige dig med.

Elevstillinger

Elevår 1

Borgerservce er borgernes primære indgang til kommunen - både telefonisk, skriftligt og personligt. Det betyder, at det meget ofte er os, borgerne henvender sig til med spørgsmål til kommunen eller andre offentlige instanser. Derfor får du som elev i Borgerservice et grundigt indblik i de mange opgaver og funktioner, der er i en stor kommune, og en masse nyttig viden om, hvordan hele det offentlige Danmark fungerer.

I Borgerservice arbejder vi med en masse forskellige opgaver, blandt andet: Pas, kørekort, vielse, folkeregister, beboerindskud, personligtillæg og helbredstillæg, brevstemmer ved valg og NemID. Vi møder derfor en bred borgergruppe og har kontakt med mange mennesker.

Vi vejleder borgere i en bred vifte af selvbetjeningsløsninger, Digital Post og guider borgerne til at betjene sig selv på nettet. Derfor har vi fokus på digitale løsninger og arbejder på at være med helt fremme på det digitale område. Så har du flair for IT og fingeren på pulsen, kan du også bruge disse kompetencer hos os.

Som elev i Borgerservice kan du komme til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og få ansvaret for egne opgaver.
Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver.

Borgerservice er placeret Søvej 1, Silkeborg.

Elevår 2

Som elev i Ejendomme vil du blive en del af Teknisk Service, Team Udlejning. Her beskæftiger vi os med udlejning af ældre- og plejeboliger, almindelige udlejningsboliger, udlejning af kommunale bådpladser, forpagtninger mv. Vi laver lejekontrakter, varmeregnskaber, flytteopgørelser og skaffer hjælp, hvis vandhanen løber. Vi udlejer bådpladser og hjælper bådejere med at få registreringsnummer på deres både.

Kan du lide udfordringer i hverdagen, forskelligartede opgaver, jura, økonomi, digital udvikling og borgerkontakt? Så er Ejendomme stedet for dig.

Team Udlejning bruger LEAN-principper til at få løst opgaver effektivt og med høj kvalitet. Du vil få stort kendskab til LEAN arbejdsmetoder og principper.

Vi benytter den nyeste teknologi, eksempelvis robotbogføring. Vi vurderer løbende om vi kan løse vore opgaver endnu bedre i samspil med kunstig intelligens.

Du vil få mulighed for at deltage aktivt i forskellige opgaver, og du kan selv være med til at præge dit uddannelsesforløb under de opsatte rammer. Som elev vil du få både telefonisk, personlig og skriftlig kontakt til borgeren, og dine dage vil være varierede og byde på en masse forskellige opgaver.

Ejendomme er placeret Østergade 1, Silkeborg.

Elevår 1

Borgerservice er borgernes primære indgang til kommune - både telefonisk, skriftligt og personligt. Det betyder, at det meget ofte er os, borgerne henvender sig til med spørgsmål til kommunen eller andre offentlige instanser. Derfor får du som elev i Borgerservice et grundigt indblik i de mange opgaver og funktioner, der er i en stor kommune og en masse nyttig viden om, hvordan hele det offentlige Danmark fungerer.

I Borgerservice arbejder vi med en masse forskellige opgaver, blandt andet: Pas, kørekort, vielse, folkeregister, beboerindskud, personligtillæg og helbredstillæg, brevstemmer ved valg og NemID. Vi møder derfor en bred borgergruppe og har kontakt med mange mennesker.

Vi vejleder borgere i en bred vifte af selvbetjeningsløsninger, Digital Post og guider borgerne til at betjene sig selv på nettet. Derfor har vi fokus på digitale løsninger og arbejder på at være med helt fremme på det digitale område. Så har du flair for IT og fingeren på pulsen, kan du også bruge disse kompetencer hos os.

Som elev i Borgerservice kan du komme til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og få ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver.

Borgerservice er placeret Søvej 1, Silkeborg

Elevår 2

Økonomi og IT består af tre centre:

 •  IT & Digitalisering
 •  Regnskab & Rådgivning
 •  Analyse & Udvikling

De tre centre servicerer primært kommunens øvrige enheder, men også interesseorganisationer, virksomheder og borgere.

Da Økonomi og IT servicerer kommunens øvrige enheder, vil du få mange berøringsflader både telefonisk og personligt til ansatte i kommunens øvrige enheder.

Som elev vil du have din base i Regnskab & Rådgivning, men du vil også komme lidt rundt i de øvrige centre. Du vil på sigt selvstændigt komme til at håndtere lån til betaling af ejendomsskatter, eksterne kasser, prismeøkonomisystem, afstemning af konti/bankkonti, interne kontrolforanstaltninger, indbetalinger til kommunen, kommunale lån og garantier. Derudover kommer du til at deltage i opgaver i forbindelse med regnskabsafslutningen, kontoplanvedligeholdelse, moms og indkøb.

I Analyse & Udvikling vil du få indsigt i arbejdet med kommunens budget og opfølgning herpå samt bidrage til løsning af centrets forskellige projektopgaver, mens IT & Digitalisering giver dig et indblik i it-understøttelsen af kommunens opgaver.

Økonomi og IT er placeret Søvej 1, Silkeborg.

Elevår 1

Skoleafdelingen består af de to sektioner ”Sekretariatet” og ”Pædagogisk Praksis og Læring” (PPL) og af Tandplejen, 25 folkeskoler, én specialskole og Silkeborg Ungdomsskole.

I Skoleafdelingen vil du som elev primært være en del af Sekretariatet. Sekretariatets opgave er at understøtte skolerne på det økonomiske og administrative område, varetage myndighedsopgaver samt sikre tværgående indsatser og opgaver mellem vores to sektioner. Sekretariatet består af to teams: Økonomiteamet og Kvalitet-og myndighedsteamet, vi er i alt 20 personer.

Du vil få arbejdsopgaver inden for både økonomi og administration.

Dine arbejdsopgaver inden for administration:

 • Bevilling af befordring til skoleelever
 • Ajourføring af elevadministrationssystem
 • Aktindsigt
 • Visitationsbreve
 • Post og borgerbetjening generelt

Dine arbejdsopgaver inden for økonomi:

 • Betaling af regninger og udlæg
 • Udarbejdelse af talmateriale
 • Brugen af vores elektroniske dokumenthåndtering.

Du vil komme til at deltage aktivt i de opgaver, som rører sig i Sekretariatet, særligt i Kvalitets- og Myndighedsteamet. Nogle opgaver vil du selv få ansvaret for, mens du i forhold til andre opgaver har en understøttende rolle. Der vil både være tale om faste opgaver og ad hoc-opgaver. Nogle vil være enkle og hurtige at løse, mens andre vil tage længere tid og kræve kontakt til andre afdelinger, institutioner og borgere.

Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver. Og du vil komme til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og får mulighed for at præge din egen arbejdsdag. Hvis du får ideer til nye arbejdsgange, vil vi også gerne høre dem. 

Skoleafdelingen er placeret Søvej 1, Silkeborg.

Elevår 2

I Organisation og Personale vil du som elev primært blive en del af Lønteamet. Udover at være placeret i dette team vil du blive introduceret til resten af Organisation og Personales store arbejdsområder, herunder HR, Arbejdsmiljø, Data og Sekretariatet.

I teamet beskæftiger vi os bl.a. med indberetning af løn, sagsbehandling og rådgivning i forbindelse med ansættelser og afskedigelser af Silkeborg Kommunes ansatte.

Du vil komme til at deltage aktivt i de opgaver, som rører sig i teamet. Du vil igennem dit forløb arbejde selvstændigt og varetage dine egne opgaver, og på den måde kan du som elev selv være med til at præge dit uddannelsesforløb.

Du vil igennem din tid i Organisation og Personale få bredt kendskab til diverse overenskomster, personalepolitikker, ferieaftalen, lønforhandlinger og meget mere.

Organisation og Personale er placeret Søvej 3, Silkeborg.

Elevår 1

Sundhed & Omsorg har en elevplads på Silkeborg Hjælpemiddelcenter, som beskæftiger sig med levering og reparationer af hjælpemidler til kommunens borgere, både privat og på plejecentrene i hele kommunen. På Hjælpemiddelcentret er der plads til alle, og der er en uformel og humoristisk omgangstone. Tempoet er ofte højt, men der er et stærkt sammenhold, og vi hjælper hinanden, når det brænder på.

Som kontorelev ved Silkeborg Hjælpemiddelcenter kommer du til at få en meget alsidig hverdag, hvor vi aldrig helt ved, hvad dagen bringer. Du får en bred kontaktflade, og der skal samarbejdes med kolleger fra hele Sundhed & Omsorg, heriblandt personale fra hjemmeplejen og plejecentrene, sagsbehandlede terapeuter og visitationen. Foruden ”dine egne” kolleger på Hjælpemiddelcentret, som både omfatter administrativt personale, håndværkere, teknikere og chauffører. Derudover samarbejder vi også med Midtjysk Brand & Redning.

Du vil få din dagligdag i administrationen, og du kommer til at arbejde på lige fod med det øvrige administrative personale. Du vil selvfølgelig have en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver.

Dine opgaver kommer bl.a. til at omfatte:

 • Personlig og telefonisk betjening af borgere, pårørende samt plejepersonale.
 • Bestilling af hjælpemidler til hjemmeplejen og plejecentrene.
 • Oprettelse af reparationer til vores værksted. Bogføring, kørselsbestillinger samt meget andet.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af en stor portion empati, da vi ofte har at gøre med borgere og pårørende i sårbare situationer.

Silkeborg Hjælpemiddelcenter er placeret på Mads Clausens Vej 11, Silkeborg.

Elevår 2

Som elev i Børn og familie (0-18 år) vil du få indsigt i vores mange fagområder – primært dagtilbud og familierådgivning samt de forskellige administrative opgaver, der er knyttet til dem.

Vi har lagt en ramme for dit elevforløb, så du kommer hele vejen rundt og får lov at prøve forskellige typer af opgaver, f.eks.:

 • Borgerbetjening
 • Sagsbehandling
 • Posthåndtering
 • Økonomiopgaver

Dine opgaver vil være meget varierede. Nogle vil være enkle og hurtige at løse, mens andre vil tage længere tid og give dig mulighed for at bruge din kreativitet. Du kan selv være med at præge dette. For at give dig mulighed for selv at være med til at tilrettelægge din arbejdsdag, vil du hurtigt få dine egne opgaver. Du vil selvfølgelig blive tilknyttet én medarbejder med et særligt ansvar for dit elevforløb, men som elev er du en del af Administrativ Sektion på lige fod med de øvrige 20 medarbejdere og deltager i møder, temadage og sociale arrangementer sammen med os andre.

Vi kan godt lide at grine højt og lægger stor vægt på trivsel i en travl og varieret hverdag.

Børne- og Familieafdelingen er placeret på Søvej 1, Silkeborg.

Elevår 1

Socialafdelingen varetager og udfører myndighedsopgaver i forhold til voksne med handicap og/eller psykisk sygdom. Socialafdelingen er organiseret i tre udfører-sektioner, en myndighedssektion og en koordinerende stab. Som elev i Socialafdelingens administration vil du komme tæt på driften af afdelingens ca. 40 tilbud.

Vi er centralt placeret, men er i løbende dialog med udfører-sektionerne, myndighed og stab, for hvilke vi løser diverse administrative opgaver, budgetopfølgninger, økonomianalyser, servicepakke- og huslejeberegninger, løn- og personaleopgaver, m.v.

Som elev i administrationen vil du have medindflydelse på indholdet. Vi kan således lave et forløb med en højere vægtning af løn- og personaleopgaver, eller et forløb med en vægtning af økonomiopgaver eller lign. Nogle opgaver vil du selv få ansvaret for, mens du i forhold til andre opgaver har en understøttende rolle. Der vil således være tale om både faste opgaver, ad hoc opgaver og deltagelse i større projekter.

Vi sørger for, at din hverdag bliver både indholdsrig og afvekslende - i et tæt samarbejde med de andre medarbejdere i afdelingen.

Administrationen placeret på Frydenslund i Grønnegade 10, Silkeborg.

Elevår 2

Jobcenter Silkeborg er opdelt i to jobcentersektioner; Job og Erhverv samt Jobudvikling, Integration og Unge. Vi er ca. 160 medarbejdere i hver sektion.

Som elev bliver du tilknyttet Jobcentersupport, som er forankret i sektionen Job og Erhverv. Jobcentersupport ”går på tværs”, og supporter begge jobcentersektioner. I Jobcentersupport er vi 20 administrative medarbejdere, og betegnes som Jobcenter Silkeborgs ”centralnervesystem”

Som elev hos os vil du blive introduceret til mange spændende arbejdsopgaver, som både angår borgerbetjening og backoffice. Ved borgerbetjening er du i front, enten i receptionerne eller på jobcentertelefonen Backoffice kommer du til at varetage mange af de opgaver, vi supporter funktioner med. F.eks. planlægning af indkald, udfærdigelse af vejledninger, journalisering, modtagelse af sager/opfølgning, oprettelse og visitation, attestsamarbejde, indkaldelse til og skrivning af referater fra diverse møder m.m.

Jobcentersupport har stort fokus på faglighed og udvikling, bl.a. er vi meget optaget af digitaliseringsmuligheder. Vi lytter gerne til dig, hvis du i elevperioden får nogle gode ideer. Vi vil desuden lave et årshjul for din elevtid, så du ved, hvordan din oplæring og din tid er planlagt. Efter en grundig introduktion, vil du hurtigt komme til at varetage egne selvstændige opgaver.

Udover ovennævnte deltager du selvfølgelig i funktionens og Beskæftigelsesafdelingens møder, temadage og sociale arrangementer.

Jobcenter Support er placeret Stagehøjvej 9, Silkeborg.

Elevår 1

Borgerservice er borgernes primære indgang til kommune - både telefonisk, skriftligt og personligt. Det betyder, at det meget ofte er os, borgerne henvender sig til med spørgsmål til kommunen eller andre offentlige instanser. Derfor får du som elev i Borgerservice et grundigt indblik i de mange opgaver og funktioner, der er i en stor kommune og en masse nyttig viden om, hvordan hele det offentlige Danmark fungerer.

I Borgerservice arbejder vi med en masse forskellige opgaver, blandt andet: Pas, kørekort, vielse, folkeregister, beboerindskud, personligtillæg og helbredstillæg, brevstemmer ved valg og NemID. Vi møder derfor en bred borgergruppe og har kontakt med mange mennesker.

Vi vejleder borgere i en bred vifte af selvbetjeningsløsninger, Digital Post og guider borgerne til at betjene sig selv på nettet. Derfor har vi fokus på digitale løsninger og arbejder på at være med helt fremme på det digitale område. Så har du flair for IT og fingeren på pulsen, kan du også bruge disse kompetencer hos os.

Som elev i Borgerservice kan du komme til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og få ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver.

Borgerservice er placeret Søvej 1, Silkeborg.

Elevår 2

Som elev i Beskæftigelsesafdelingen kommer du til at arbejde på lige fod med øvrige medarbejdere/dine kolleger og får ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren medarbejder og uddannelsesansvarlig ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver. Din hverdag hos os bliver både indholdsrig, udfordrende, spændende, sjov og afvekslende.

I Staben er vi ca. 25 medarbejdere fordelt på 3 teams, der er sat i verden for at understøtte arbejdet med at udvikle Beskæftigelsesafdelingens mål, strategi, indsatser, digitale løsninger og økonomistyring.

I din hverdag bliver du en del af Team Økonomi, hvor vi arbejder med en bred vifte af opgaver indenfor økonomistyring af administration. Du vil selv få mulighed for at præge, hvilke opgaver du kommer til at arbejde med, men det kunne f.eks. være: Betaling af regninger, samling af materiale til aktindsigter, controlling af både økonomital samt data fra vores fagsystem, mellemkommunal refusion, opgaver indenfor budgetlægning og budgetopfølgning.

Vi lægger stor vægt på at hjælpe og sparre med hinanden i hverdagen og vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig godt i gang.

Staben i Beskæftigelse er placeret Søvej 1, Silkeborg.

Elevår 1

Er du dygtig til, og har interesse indenfor IT, kommunikation, service og økonomi, så kan du bruge dine kompetencer hos os.

Jobcenter Silkeborg er opdelt i to jobcentersektioner; Job og Erhverv samt Jobudvikling, Integration og Unge. Vi er ca. 160 medarbejdere i hver sektion.

Som elev bliver du tilknyttet Jobcentersupport, som er forankret i sektionen Job og Erhverv. Jobcentersupport ”går på tværs”, og supporter begge jobcentersektioner.
I Jobcentersupport er vi 20 administrative medarbejdere, og betegnes som Jobcenter Silkeborgs ”centralnervesystem”.

Som elev hos os, vil du blive introduceret til mange spændende arbejdsopgaver både i borgerbetjening og backoffice. Ved borgerbetjening er du i front, enten i receptionerne eller på jobcentertelefonen. Backoffice kommer du til at varetage mange af de opgaver, vi supporter funktioner med. F.eks. planlægning af indkald, udfærdigelse af vejledninger, journalisering, modtagelse af sager/opfølgning, oprettelse og visitation, attestsamarbejde, indkaldelse til og skrivning af referater fra diverse møder m.m.

Jobcentersupport har stort fokus på faglighed og udvikling, bl.a. er vi meget optaget af digitaliseringsmuligheder. Vi lytter gerne til dig, hvis du i elevperioden får nogle gode ideer. Vi vil desuden lave et årshjul for din elevtid, så du ved hvordan din oplæring og din tid er planlagt. Efter en grundig introduktion, vil du hurtigt komme til at varetage egne selvstændige opgaver. Derudover deltager du selvfølgelig i funktionens og Beskæftigelsesafdelingens møder, temadage og sociale arrangementer.

Som elev i Beskæftigelsesafdelingen kommer du til at arbejde på lige fod med øvrige medarbejdere/dine kolleger, og får ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren medarbejder og uddannelsesansvarlig ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver. Din hverdag hos os bliver både indholdsrig, udfordrende, spændende, sjov og afvekslende.

Jobcenter Support er placeret Stagehøjvej 9, Silkeborg.

Elevår 2

Socialafdelingen varetager og udfører myndighedsopgaver i forhold til voksne med handicap og/eller psykisk sygdom. Socialafdelingen er organiseret i tre udfører-sektioner, en myndighedssektion og en koordinerende stab.

Som elev i Socialafdelingens stab vil du få indsigt i de mange forskellige opgaver, som er forankret hos os: Økonomiopgaver, IT og generelle administrative opgaver. Hverdagen er til tider præget af højt tempo og skarpe deadlines – uden vi dog mister fokus på humør og et godt grin.

Nogle opgaver vil du selv få ansvaret for, mens du i forhold til andre opgaver har en understøttende rolle. Opgaverne varetages i visse tilfælde også i samarbejde med de administrative medarbejdere forankret omkring de tre udfører sektioner. Der vil således være tale om både faste opgaver, ad hoc opgaver og deltagelse i større projekter.

Vi sørger for, at din hverdag bliver både indholdsrig og afvekslende - i et tæt samarbejde med de andre medarbejdere i afdelingen.

Staben i Socialafdelingen er placeret Søvej 3, Silkeborg.