Selvbetjening og tidsbestilling

Der gennemføres derfor et introduktionsprogram, der er tilpasset den enkelte nyansatte leder og arbejdsstedet.

Organisation og Personale indbyder desuden alle nye ledere til et introduktionsmøde, hvor der orienteres om Silkeborg Kommune generelt, og om hvordan Organisation og Personale kan hjælpe til, at den nye leder lykkes i organisationen.


Læs mere om

Alle nyansatte ledere inviteres til introduktion for nye ledere. Introduktionen har til formål, at hjælpe de nye ledere i gang. Møderne afholdes én gang i sidste halvdel af måneden, således at de nye ledere lige får tid til at ”lande”. HR Support står for indkaldelse og afholdelse af møderne. Som udgangspunkt afholdes møderne fra kl. 8.30 – 11.30 i lokaler i Organisation og Personale, Søvej 3.

Indhold på mødet:

  • Velkomst og præsentation af deltagere.
  • Information om kommunens opbygning, overordnet strategiplan, hvad rører sig lige nu?, ledelsesgrundlag, lederuddannelse og lederudvikling.
  • Præsentation af kommunens intranet
  • Præsentation af Organisation og Personale, og de ydelser vi leverer for at hjælpe organisationen med at lykkes.
  • Evaluering, drøftelse, spørgsmål m.m.
  • Rundvisning i Organisation og Personale


Spørgsmål kan rettes til HRsupport@silkeborg.dk – eller til HR-konsulent Karin Ohm Lundager, kol@silkeborg.dk – telefon 5146 4531


Som ny leder får du et tilbud om at komme med i et netværk med andre nye ledere i kommunen. Netværket faciliteres af HR-konsulenter.