Selvbetjening og tidsbestilling

Bliv plejefamilie

Har din familie lyst til at have et eller flere børn i familiepleje? Vi mangler familier, der enten er generelt godkendt, eller har lyst til at blive generelt godkendt til at have børn med forskellige sociale udfordringer i aflastning eller døgnpleje.

Om at være plejefamilie

Som plejefamilie kan I, med jeres familieliv som vigtigste redskab, bidrage med nærhed, trygge rammer og støtte til et eller flere børn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos deres familie i en længere periode. Nogle gange resten af barndommen. Barnet/børnene indgår som ligeværdige medlemmer af jeres familie.

Som plejefamilie skal I modtage og skabe nære relationer til et barn/børn, som har haft nogle svære livsbetingelser. I skal i samarbejde med barnets forældre og andre personer, som har betydning for barnet, så det sikres personlig udvikling, sundhed, og på sigt et selvstændigt voksenliv.

Barnet eller børnene har folkeregisteradresse hos jer som plejefamilie, bor der fast hele året og har sit hverdagsliv der, men de ser som oftest også forældrene, der fortsat har forældremyndigheden.

I dette arbejde er omsorg og nærvær langt fra nok. I skal som plejefamilie være voksne, der kan holde til lidt af hvert. Holde til børn og unge, der på grund af svære opvækstvilkår, har forskellige ting at slås med, har trukket sig i kontakten, har en voldsom adfærd eller lignende. Plejefamilier, der har et eller flere børn i fuldtidspleje, er ikke et traditionelt arbejde som lønmodtager. Det kræver dit/jeres engagement på fuld tid.

I er som plejefamilie en del af alle de aktiviteter og mennesker, der er i barnets liv, og samtidig skal I som plejefamilie acceptere, at plejeforholdet kan ophøre, måske endda ende brat. Modsat kan det også være tilfældet, at barnet kan blive boende hos jer resten af sin barndom og i sin ungdom.

Du kan her se en video, der er udsendt i forbindelse med familieplejernes dag.

Video om familieplejernes dag

Forventninger til døgnplejefamilier

Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som plejefamilie. De nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger meget af, hvilken situation barnet står i.

Nogle børn kan have et særligt behov for, at plejefamilien har særlige kompetencer. Generelt er der følgende forventninger til plejefamilier:

  • I skal have plads, tid, overskud i jeres familie.
  • I skal kunne tilbyde barnet stabile og trygge rammer, så barnets udvikling kan ske i et omsorgsfuldt miljø.
  • I skal som plejeforældre begge kunne etablere tilknytning til barnet baseret på nærvær, omsorg og kontinuitet.
  • I skal respektere barnets ret til medbestemmelse.
  • I skal respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie.
  • I skal kunne samarbejde med barnets forældre og netværk samt offentlige myndigheder.
  • I skal kunne reflektere over egen praksis, med henblik at kunne ændre denne, så barnets trivsel sikres bedst muligt.
  • Inden I kan blive godkendt som plejefamilie, skal I have et grundkursus. Her vil I få hjælp til at blive afklarede på spørgsmålene ovenfor.

​Vil du læse mere om at være plejeforældre?

Hvis du klikker på linket kan du læse mere om at være plejeforældre: 

Pjece om at være plejeforældre