Selvbetjening og tidsbestilling

Bliv fritaget fra Digital Post

Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelsesgrundene.

Hvem kan blive fritaget?

Betingelserne for at du kan opnå fritagelse, er at du skal opfylde mindst én af følgende begrundelser for fritagelse:

  • Du er permanent udrejst af Danmark
  • Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark
  • Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)
  • Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende Digital Post
  • Du behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post
  • Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed)
  • Du har ikke adgang til computer i dit hjem eller opholdssted

Fritagelse er som udgangspunkt tidsbegrænset og gælder i to år. 

Nogle af fritagelsesgrundene, fx sproglige barrierer eller manglende adgang til computer med tilstrækkelig internet i hjemmet, kan være midlertidige. Derfor får du som udgangspunkt en fritagelse fra Digital Post, som varer fra registreringsdatoen til den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen. 

Det fremgår af kvitteringen for fritagelsen, hvilken dato fritagelsen udløber. Derudover vil du blive underrettet i god tid, inden fritagelsen udløber. Herefter er det dit ansvar at blive fritaget på ny, hvis grunden til, at du blev fritaget i første omgang ikke er ændret, eller andre grunde er opstået.

Hvordan søger jeg om fritagelse?

For at blive fritaget fra Digital post skal du møde personligt op i Borgerservice. Det er ikke muligt at sende en ansøgning til kommunen, men du kan printe og udfylde ansøgningen hjemmefra.

Jeg kan ikke selv møde op i Borgerservice

Du kan give fuldmagt til, at en anden person anmoder på dine vegne. Fuldmagtshaver skal møde personligt op i Borgerservicecentret. Bemærk, at hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal du udfylde noget af blanketten, før det personlige fremmøde.

Opret læseadgang til Digital Post i borgerservice

Du har mulighed for at give andre læseadgang til din digitale postkasse. Du kan selv give læseadgang til andre på borger.dk under Digital Post, men du kan også få hjælp til dette ved personligt fremmøde i borgerservice. Husk billedlegitimation (pas eller kørekort – hvis du ikke har pas eller kørekort, så kontakt borgerservice på forhånd for at høre hvilken legitimation du i stedet skal medbringe) og CPR på de personer du vil give adgang. Hvis du giver andre læseadgang til din digital postkasse, modtager du fortsat post i din digitale postkasse, men personen med læseadgang kan hjælpe dig med at læse og organisere posten.

Værger

Det er muligt for en værge at anmode om fritagelse fra Digital Post på vegne af personen under værgemål. Det kræver, at du møder personligt op i Borgerservice og fremviser værgebeskikkelsen og gyldig billedlegitimation. 

Fritagelse omfatter ikke lønsedler fra staten og beskeder om SU

Fritagelse fra Digital Post fra det offentlige omfatter ikke lønsedler fra staten og meddelelser i Digital Post i forbindelse med ansøgning om SU. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at modtage fx meddelelser om SU i Digital Post, skal du rette henvendelse til SU-myndighederne. 

Permanent fritagelse

Du kan blive fritaget permanent, hvis det står klart for medarbejderen i borgerservice, at du ikke bliver i stand til at modtage posten digitalt, fx pga. handicap, demens eller andet, som efter al sandsynlighed ikke vil ændre sig. 

Du kan også blive fritaget permanent, hvis du flytter til udlandet. Du vil begynde at modtage Digital Post fra det offentlige igen, hvis du flytter tilbage til Danmark, og skal på dette tidspunkt fritages igen, hvis du ikke kan modtage Digital Post.

Udlandsdansker

Danskere med bopæl i udlandet og som ikke er registreret med en dansk folkeregisteradresse, er ikke omfattet af lov om Offentlig Digital Post.
Hvis du allerede har accepteret vilkår for Digital Post fra det offentlige, kan du selv framelde sig inde i løsningen Indtil 1. november 2014. Efter 1. november 2014 skal du aktivt søge om fritagelse. Ved indrejse igen i landet, hvor du registreres med bopæl i Danmark, vil du igen blive tilmeldt obligatorisk Digital Post.