Selvbetjening

Databeskyttelse

Når Silkeborg Kommune behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

For at vi kan levere vores kommunale services og ydelser har vi brug at behandle personoplysninger. Det gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

På denne side finder du overordnet information om, hvorfra Silkeborg Kommune indhenter dine oplysninger, og hvor længe vi gemmer oplysningerne. Desuden finder du kontaktoplysninger på Silkeborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO).

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt, at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger bestræber vi os på, ikke at indhente flere oplysninger end de der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, fordi vi har hjemmel i lovgivningen til det. Det kan f.eks. være indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi indhenter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Når vi indhenter personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger.

Det varierer, alt efter hvilken sag, det drejer sig om. Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven.

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen.

Kontakt kommunens afdelinger og stabe

Som udgangspunkt anvender vi den sikre fælles offentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter.

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password. Det sker eksempelvis på bibliotekernes selvbetjeningsløsning.

Silkeborg Kommune følger Datatilsynets anbefalinger om beskyttelse af persondata i forbindelse med anvendelse af fotos og video, herunder reglerne i EU's databeskyttelsesforordning.

Læs Datatilsynest anbefalinger

Ud over disse regler er vi opmærksomme på ikke at vise billeder, der kan virke krænkende, og vi er særligt påpasselige med brug af billeder af børn, sårbare borgere og ældre.

Silkeborg Kommune anvender som hovedregel kun situationsfotos og videoer, hvor formålet er at vise en aktivitet eller en situation. Det kræver som udgangspunkt ikke samtykke fra personer på billederne/videoerne.

Når Silkeborg Kommune undtagelsesvis anvender portrætfotos, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, beder vi altid eksplicit og mundtligt om samtykke, jfr. Datatilsynets anbefalinger om samtykker, til at bruge billederne i kommunale sammenhæng på fx hjemmesider, sociale medier, pressemeddelelser, brochurer, plakater m.v.

Læs Datatilsynets anbefalinger om samtykke

Ved portrætfotos af børn, sårbare borgere og ældre anmoder vi altid om skriftligt samtykke til brug i kommunale sammenhænge, fx på Facebook.

Uagtet samtykke, kan personer til enhver tid anmode Silkeborg Kommune om at få fjernet og slettet et portrætfoto.

Silkeborg Kommune har en Facebookside. 

Du skal være opmærksom på, at Facebook indsamler data ved hjælp af cookies, når du bruger vores Facebookside. Det betyder blandt andet, at vi kan få statistik over vores besøgende, ligesom Facebook bruger oplysningerne til at målrette indhold til dig.

Du kan læse mere om Facebooks cookiepolitik på Facebook

Silkeborg Kommune har ingen indflydelse på, hvordan Facebook bruger dine data, men virksomheder har ifølge en EU-dom fra 5. juni 2018 et fælles ansvar med Facebook for at overholde reglerne om beskyttelse af dine persondata.

Justitsministeriet er på vegne af den offentlige sektor i Danmark i dialog med Facebook om konsekvenserne af dommen om delt dataansvar. Dialogen med Facebook sker ikke kun i Danmark, men på fælleseuropæisk plan.

Silkeborg Kommune afventer resultatet af denne dialog og efterfølgende anbefalinger fra kommunernes organisation KL.

Har du spørgsmål om Silkeborg Kommunes brug af Facebook, kan du altid kontakte os på kommunikation@silkeborg.dk.

Her kommer snarest muligt en liste over de systemer Silkeborg Kommune anvender til at opbevare eller behandle dine oplysninger.

Det vil fremgå, dér hvor du afgiver dine oplysninger, hvilke systemer, vi anvender i det konkrete tilfælde.

Silkeborg Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du finder kontaktoplysningerne på databeskyttelsesrådgiveren nederst på denne side.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans. Databeskyttelsesrådgiveren bistår kommunens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til behandling af personoplysninger.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling, eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over sagsbehandling, eller klage over en afgørelse, kan du enten følge klagevejledningen, som fremgår af afgørelsen, eller henvende dig til kommunen.

Mette Mejlsted Lundsgaard
Søvej 1
8600 Silkeborg
Direkte tlf. 25 47 55 48
E-mail: dpo@silkeborg.dk