Selvbetjening

Hjælp min GPS kan ikke finde vej!

Har du svært ved at finde en vej eller finde en adresse på din GPS? Det kan typisk skyldes forhold, som kommunen ikke er herre over.

Om adresser og data på ejendomme

Alle landets kommuner ajourfører løbende adressedata i den Offentlige InformationsServer (OIS). OIS er en statslig database med ejendomsdata, som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her har de private kortfirmaer mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger for at blive opdateret.

www.ois.dk

Adresserne kan tilsvarende ses på en lidt mere brugervenlig måde på danmarksadresser.dk

Her er der i øvrigt også forklaret lidt om problematikken ved fejl i GPS’en.

Som supplement indsam