Selvbetjening og tidsbestilling

Salg af kort over Silkeborg Kommune

Har du specifikke ønsker til kort over Silkeborg kommune, står vi gerne til rådighed for at skræddersy en kortløsning til dig.

Udsnit af digitalt kort af Brassø ved Silkeborg

Hos Silkeborg Kommune kan vi hjælpe dig med følgende indenfor kort og geodata:

Hvad koster det?


Digitale data løssalg Pris
GeoDanmark grundkort pr. ha. by: Gratis
Højdekurver (½-1 m områder) Gratis
Ortofoto (DDO) pr. ha. Land 1,00 kroner 
Ortofoto (DDO) pr. ha. by 20,00 kroner 
3D-bygninger pr. ha. Gratis

Digitale oversigtskort Pris
By- og kommunekort i PDF  Gratis 

Leverancer  Pris
Dataleverance/time - minimum 750,00 kr. 477,00 kroner 
Konsulentydelse/time (KTC-Kortgruppen) 512,00 kroner

Print af kort og fotos

100,00 kroner

Kort- og grunddata er som led i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi frit tilgængelige for alle.  

Data kan hentes gratis på Kortforsyningen.

Hvis det ikke dækker dit behov, kan vi levere data i et ønsket format.

Se mere information om de frie grunddata på Geodatastyrelsens hjemmeside.


Betingelser for brug af kortmateriale

Silkeborg Kommune har ophavsretten til de produkter, vi fremstiller. Ved køb af kort laves en aftale om brugsretten.

Køberen erhverver en brugsret til produkterne, der ikke uden aftale kan overdrages til 3. person. Produkterne må ikke anvendes kommercielt uden efter aftale. Fremstilling af trykte kortpublikationer med henblik på videresalg er ikke tilladt.

Overdragelse til 3-person

Såfremt et produkt efter aftale overdrages til 3. person, skal der som hovedregel betales et beløb svarende til førstegangserhvervelsen, dog undtaget evt. leveringsomkostninger.

Såfremt der er tale om overdragelse af et afledt produkt, hvilket fx kan være en videre bearbejdning af et leveret digitalt kort eller tema, skal der betales et beløb svarende til førstegangserhvervelsen. 

Anvendelse i og på medier

Anvendelse af Silkeborg Kommunes produkter på internettet er ikke tilladt, med mindre der foreligger en skriftlig aftale herom. Der kan forekomme fejl og mangler i kortprodukterne, ligesom disse kun er ajour med den frekvens, som Silkeborg Kommune vælger. Silkeborg Kommune påtager sig derfor intet ansvar som følge af fejl eller mangler i de leverede kortdata/kort m.m. Det anbefales, at køber efter eget behov, kontrollerer det leverede materiale.