Selvbetjening og tidsbestilling

Legater og priser

Silkeborg Kommune administrerer tre forskellige typer legater: Uddannelseslegater, sociale legater og særlige legater. Vi uddeler desuden en række priser.

Du skal opfylde nogle betingelser for at kunne ansøge om de forskellige legater. Der er forskellige betingelser tilknyttet legaterne, og særlige legater kan ikke søges.

Uddannelseslegater

Sociale legater 

Særlige legater (kan ikke søges)

Priser

Alle borgere kan indstille enkeltpersoner, foreninger eller institutioner, der opfylder en række krav for at deltage i udvælgelsen. Vi har følgende priser:

  • Frivilligprisen
  • Årets lokalområde
  • Idrætslederprisen
  • Kulturprisen
  • Den kulturelle iværksætterpris
  • Sundhedsprisen
  • Særprisen Drewsen
  • Arkitekturprisen (i ulige år)

Indstillingsperioderne varierer og bliver offentliggjort på hjemmesiden under de relevante emnesider og Silkeborg Kommunes informationsside i Ekstra-Posten.

Læs mere om Silkeborg Kommunes priser