Selvbetjening og tidsbestilling

Det Jones'ske Handels- og Håndværkerlegat

Et uddannelseslegat forbeholdt unge mennesker, der bor i Silkeborg, som vil uddanne sig inden for butiks-, handels- og kontorvirksomhed eller håndværk og industri. Læs de præcise kriterier nedenfor.

Legatets formål

Legatet anvendes til støtte af videre uddannelse for virkelig energiske og dygtige unge mennesker – kvinder såvel som mænd – der er udlært inden for en af lærlingelovens to faggrupper, nemlig enten butiks-, handels- og kontorvirksomhed eller håndværk og industri m.v. og således har opfyldt lovens bestemmelser om opnåelse af lærebrev og eventuelt inden for faget foreskreven fagprøve eller om bestået svendeprøve, eller hvad der inden for faget er sidestillet hermed.

  • Legatnyderen må ved tildelingen ikke være fyldt 35 år
  • Fortrinsberettigede er personer boende i Silkeborg

Ansøgningsperiode

Ansøgningsperioden for 2019 er nu afsluttet.

Størrelsen på legatportionerne

I 2019 uddeler Det Jones'ske Handels- og Håndværkerlegat 2 legatportioner på hver 12.700 kr.

Uddeling fra legater

Bestyrelsen udvælger legatmodtagerne i starten af september 2019. Hvis du bliver udvalgt til at modtage en legatportion, bliver du kontaktet.