Selvbetjening og tidsbestilling

Elisabeth Methe Lunding & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond

Uddannelseslegater støtter videreuddannelse af unge fra Silkeborgområdet. Læs de præcise kriterier nedenfor.

Fra Elisabeth Methe Lunding & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond bliver der i september i år uddelt et antal legater til unge fra Silkeborgområdet til at gennemføre en videreuddannelse efter endt grunduddannelse.

Som grunduddannelse tænkes på en uddannelse af teoretisk og praktisk tilsnit eller alene teoretisk boglig uddannelse.

Tilknytningen til Silkeborgområdet kan enten være i kraft af ophold i barndom og skoletid eller virke i Silkeborgområdet efter grunduddannelse.

Det er en betingelse, at du ikke er fyldt 35 år inden udgangen af september måned i år. 

Legatet åbner for nye ansøgninger ultimo juni, og ansøgningsperioden løber til medio august 2019. Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden, vil ikke blive taget i betragtning.