Selvbetjening og tidsbestilling

Det Jones'ske Handels- og Håndværkerlegat

Uddannelseslegatet er forbeholdt unge mennesker, der bor i Silkeborg, som vil uddanne sig inden for butiks-, handels- og kontorvirksomhed eller håndværk og industri.

Legatet anvendes til støtte af videre uddannelse for virkelig energiske og dygtige unge mennesker – kvinder såvel som mænd – der er udlært inden for en af lærlingelovens to faggrupper, nemlig enten butiks-, handels- og kontorvirksomhed eller håndværk og industri m.v., og som således har opfyldt lovens bestemmelser om opnåelse af lærebrev og eventuelt inden for faget foreskreven fagprøve eller om bestået svendeprøve, eller hvad der inden for faget er sidestillet hermed. Legatmodtager må ikke være fyldt 35 år.

Legatet kan først søges ultimo juni 2020. Ansøgninger modtaget før, vil ikke komme i betragtning.