Selvbetjening og tidsbestilling

Købmand Robert Jones' og hustru Adelaida Jones' Mindelegat

Socialt legat, som uddeles en gang om året i december måned. Legatet kan søges hvert år i perioden fra 15. oktober til den 15. november.

Legatets formål

Uddeling sker til værdige og trængende personer, der har bopæl i og har været bosat i Silkeborg købstad (området før indlemmelserne i 1970) i mindst 5 år. Fortrinsberettigede er enligstillede kvinder.

Uddeling fra legater

Uddeling sker hvert år i december måned efter annoncering i lokale medier.

Det vil kun være dem, som modtager et legat der får svar på deres ansøgning.

Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden vil ikke blive behandlet.