Selvbetjening og tidsbestilling

Legatets formål

Legatet tildeles en eller to elever i Voel skoler, fortrinsvis i Voel Bys skole, som efter skolebestyrelsens skøn har vist største flid og interesse foruden god opførsel i det forløbne skoleår.

Uddeling fra legatet

Legatet uddeles hvert år i maj af skolebestyrelsen på Voel Skole. Legatet kan ikke søges.