Selvbetjening og tidsbestilling

Silkeborg Kommunes CSR-pris 2015

Møbelvirksomheden, Steens Group, modtog prisen

Silkeborg Kommune ønsker  at fremhæve og belønne de virksomheder, der løfter et stort socialt ansvar. CSR-prisen gives til  den virksomhed i kommunen, der i særligt grad har udvist stor social ansvarlighed.

I 2015 gik prisen til Steens Group A/S, der producer møbler på virksomheden i Kjellerup. Der er 157 medarbejdere, heraf 129 i produktionen.

Virksomheden har en aftale med Silkeborg Kommune om at beskæftige mennesker med nedsat arbejdsevne i en 10-12 personer stor gruppe i virksomheden.

Tilknytningen spænder lige fra virksomhedspraktik til løntilskud, ansættelse i fleksjob og kortvarig ansættelse af seniorer, der har mistet jobbet, og har brug for at optjene de sidste timer for at kunne gå på efterløn.

Når der er brug for nye medarbejdere, rekrutterer Steens Group ofte medarbejdere, som begyndte i virksomheden på særlige vilkår.

CSR-prisen består af et diplom og en gavekurv.