Selvbetjening og tidsbestilling

Sundhedsprisen 2017

Bydelsmødrene i Silkeborg Kommune vandt Sundhedsprisen i 2017, fordi de på frivillig basis en stor indsats for at øge integrationen og trivslen for kvinder, der er nye borgere i Silkeborg Kommune.

Bydelsmødrene bidrager bl.a. til, at kvinder og deres familier får støtte til at forstå og bruge sundhedssystemet og korrespondancen med det offentlige eller får følgeskab til fx læge, sundhedsplejerske eller sygehus.  

På samme tid arbejder Bydelsmødrene for at sætte fokus på vigtigheden af fysisk aktivitet og deltagelse i foreningslivet. Det gør de bl.a. ved at arrangere et brobygningsmøde mellem familier og forskellige idrætsforeninger til foråret, hvor Bydelsmødrene vil hjælpe deltagerne med at forstå foreningslivet.

Et andet vigtigt initiativ er arrangementer, som fx fællesspisninger, undervisning, debatter og møder på tværs af kulturer og etnicitet, der skal være med til at skabe større viden om hinanden og derved øge forståelsen og tolerancen i samfundet.

Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Elin Sonne begrundede valget af Bydelsmødrene i Silkeborg: Bydelsmødrene gør en stor forskel for de kvinder, de er i kontakt med, og for det lokalsamfund, de er en del af. Når de så samtidig er med til at styrke både deres sociale, mentale og fysiske sundhed, ja så finder vi i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget deres indsats yderst prisværdig. Derfor skal de hyldes.

Sundhedsprisen består af 10.000 kr., der går til prismodtagerens arbejde i foreningen.