Selvbetjening og tidsbestilling

Sundhedsprisen 2016

Birgit Skov, Stig Pedersen, formand Dorthe Nørgaard og Poul Grud fra BROEN Silkeborg modtog prisen på gruppens vegne.

Sundhedsprisen i Silkeborg Kommune til BROEN Silkeborg for indsatsen med at hjælpe udsatte børn og unge til at deltage i fritidsaktiviteter, når familiens egne ressourcer ikke rækker.

BROEN Silkeborg rækker ud til nogle af mest sårbare borgere, der er i Silkeborg Kommune, nemlig børn af forældre, der ikke har så mange ressourcer. De giver børnene en mulighed for at tage del i det mangfoldige fritidsliv, vi har her i kommunen, på lige fod med andre børn og unge. Her styrker de både deres sociale, mentale og fysiske sundhed

Med prisen fulgte 10.000 kr., som BROEN Silkeborg har besluttet at give videre til julehjælp blandt udsatte familier i Silkeborg Kommune.