Selvbetjening og tidsbestilling

Frivilligprisen 2019

KSA's Økonomiske Rådgivning Team til løb med frivilligprisen i 2019

I særdeleshed er det Kaj Jørgensen og Johannes Skårhøj, som er den store frivillige drivkraft i teamet, de yder en fabelagtig social indsats. De to har sammen hjulpet, ikke mindre end 65 borgere det sidste år, med meget komplekse og tunge privatøkonomier til overblik, afklaring og større ansvarlighed.

De er begge pensionerede bankfolk, har forstand på tal samt Excel-ark og har i deres senior liv taget arbejdstøjet på og kravlet på den anden side af bankdisken, hvorfra de gratis hjælper folk. Årligt yder de to og resten af teamet mere en 1,5 fuldtids stilling frivilligt arbejde, for at hjælpe mennesker med deres uoverskuelige privatøkonomi, som ofte helt har taget modet fra folk.

Til sammen formår de, gennem to teams at have gang i 26 sager af gangen. De arbejder hårdt på at følge med på efterspørgslen på indsatsen i Silkeborg kommune, hvor der ikke er andre, der tilbyder hjælp på området. 

KSA's Økonomiske Rådgivnings Team, har et samarbejde med flere afdelinger i kommunen, som sender borgere, der har brug for den special hjælp de yder på området. Kaj og Johannes har på trods af deres alder, fulgt med udviklingen, taget imod nye GDPR-venlige registreringssystemer, de laver statistikker over deres arbejde og følger med i diverse nye regler med mere for at kunne yde folk den bedste hjælp på området.

Kaj og Johannes har Kirkernes Sociale Arbejde i ryggen og kendetegnet for dem er flid, pression, ordentlighed, diskretion og et stort hjerte for deres medmennesker. Og en stor portion energi.  

Tidligere prismodtagere

Ingerlise Nielsen fik Frivilligprisen i 2018 Hun fik prisen fordi hun gennem årene har bidraget med særligt engagement og en ihærdig indsats til at styrke det aktive medborgerskab i Silkeborg Kommune. 

Inger Nielsen er en ihærdig ildsjæl ud over det sædvanlige med en finder med i spillet på en lang række områder. 9 foreninger, råd eller institutioner pegede på Ingerlise, som en værdig vinder.
Ingerlise er kendt for at være fuld af ideer og initiativer. I en af indstillingerne står der blandt andet; ”at med Ingelise bag roret ved man med sikkerhed, at der bliver sat skub i tingene, og hvis det ikke lige er hende selv der springer til, kender hun altid en i sit netværk, der kan bidrage.

Historie og kunst er har hendes store interesse, og hun hjælper til med at formidle kunst på Kunstcenter Silkeborg Bad og Silkeborg Museum, hvor hun også er kvinden bag ideen til fortællecafeen og kaffeselskaber i den gamle arbejderbolig.

Ingerlise Nielsen er formand for lokalrådet i Gødvad, som modtog prisen som årets lokalområde i 2018, og hun har en finger med i spillet på flere områder, specielt de ældre på Gødvad Plejecenter. Udover mange aktiviteter har hun oprettet en livsglædefond, der er rettet mod de ikke mobile beboere.

Hun er besøgsven hos Røde Kors, initiativtager til Plejehjemsbusforeningen Ud i det Blå fra 2009 for Gødvad, Gjern, Resenbro og Sejs. Har hun blandet andet været fundraiser og skaffet 100.000 kroner til foreningen gennem årene.

Der bliver også tid til krybbespil, minikonfirmander mm.

To dage om ugen er dag er Ilse Toft at finde i Varmestuen på Lille Søgade, hvor hjemløse kan få et varmt måltid mad, en god snak og deltage i forskellige aktiviteter. Om lørdagen er hun at finde i Kirkens Korshærs genbrugsforretning i Virklund. Andre dage er hun ude for at tømme dødsboer rundt om i området.

Og som om det ikke er nok; hun er også medlem af menighedsrådet i Alderslyst. Hun har startet en strikkeklub, der hver andet torsdag strikker til Kirkens Korshærs stand i Tivoli i København. Hun sælger også produkterne på Torvet i Silkeborg hver lørdag i december. Nå ja, så er hun og menighedsrådets repræsentant i Korshærsrådet.

Ilse Toft blev indstillet til prisen af korshærsleder Birger Storgaard Rask. I indstillingen stod der:

Hun er en ildsjæl ud over det sædvanlige, som bruger mange timer hver uge som frivillig. Hun er en kvinde der altid er fyldt med gejst og gåpåmod, og det ville virkeligt kunne mærkes, hvis vi ikke havde hende som frivillig.
Med frivilligprisen følger der 5.000 kroner.

To dage om ugen er dag er Ilse Toft at finde i Varmestuen på Lille Søgade, hvor hjemløse kan få et varmt måltid mad, en god snak og deltage i forskellige aktiviteter. Om lørdagen er hun at finde i Kirkens Korshærs genbrugsforretning i Virklund. Andre dage er hun ude for at tømme dødsboer rundt om i området. 

Og som om det ikke er nok; hun er også medlem af menighedsrådet i Alderslyst. Hun har startet en strikkeklub, der hver andet torsdag strikker til Kirkens Korshærs stand i Tivoli i København. Hun sælger også produkterne på Torvet i Silkeborg hver lørdag i december.  Nå ja, så er hun og menighedsrådets repræsentant i Korshærsrådet.

Ilse Toft blev indstillet til prisen af korshærsleder Birger Storgaard Rask. I indstillingen stod der:

Hun er en ildsjæl ud over det sædvanlige, som bruger mange timer hver uge som frivillig. Hun er en kvinde der altid er fyldt med gejst og gåpåmod, og det ville virkeligt kunne mærkes, hvis vi ikke havde hende som frivillig.

Med frivilligprisen følger der 5.000 kroner. 


Vågekonerne i Gjern fik prisen i 2016 blandt andet fordi vågetjenestens frivillige giver ro og tryghed gennem nærvær. 

Den frivillige sidder hos den døende og opfylder behov for tavshed, samtale, læsning eller sang – lige som de tilkalder hjælp, hvis der er behov.

Vågetjenesten kommer både i private hjem, og når hjemmet er en del af et plejecenter eller plejehjem. Den frivillige kan yde støtte, når pårørende har brug for aflastning, ikke kan være til stede eller hvis der ingen pårørende er.

Vågekonerne opstod som et privat initiativ for 5 år siden. De har påtaget sig en opgave som frivillige, fordi de i deres lokalsamfund har identificeret et behov. De har ikke en organisation i ryggen og har på fem år formået at udvikle deres indsats til nu at omfatte 10 ”vågekoner”.

Deres indsats kræver både mod og stor indlevelse, og så trodser de et stort tabu, når de holder døende mennesker i hånden og våger over dem i den sidste tid, fordi deres indstilling eller måske snarere deres værdi er, at mennesker ikke skal ligge og dø alene.

Frivilligprisen er Sundheds- og Forebyggelsesudvalget måde, at sætte pris på det frivillige arbejde, som foregår inden for området. Prisen, som uddeles en gang om året, går til en eller flere personer, organisationer eller netværk, der har ydet en særlig frivillig indsats på det sociale område. Frivilligprisen består af 5000 kr.
SIND Ungdom har oprettet en klub for unge, som har det svært. Rammen om klubben er frihed, nærvær og samvær. Klubben giver de unge et trygt sted at være, hvor der er samtalepartnere til livets op- og nedture. Og så giver den mulighed for, i trygge rammer, at udfordre de sociale udfordringer, den unge står overfor.

De unge mødes i klubben, hvor de sammen laver en madplan. De unge tager ud og køber ind til måltiderne, som de derefter tilbereder i fællesskab. For mange af de unge er det en stor ting at være med til at beslutte, hvad de skal have at spise, købe ind til det, og derefter opleve nærværet omkring måltidet.

Ligeværdigt rum mellem frivillige og deltagere
SIND Ungdom lægger stor vægt på, at der er et ligeværdigt rum mellem frivillige og de unge deltagere. De frivillige er derfor jævnaldrende som deltagerne, og de deltager på lige fod med deltagerne og alle har ansvar for at klubben fungerer.

De unge er gode til i fællesskab at tage initiativ til andre aktiviteter, som de kan lave sammen. Fx biografture, mindfulde portrætter og sejlture.

Mona Gaardsdal modtog Frivilligprisen i 2014. Hun fik prisen, fordi hun giver mange mennesker en hjælpende hånd gennem sit frivillige arbejde i Ungdomshuset og i Lions Club.
Mona Gaardsdal er samtidig bestyrelsesformand i Silkeborg Frivilligcenter, hvor hun hjælper med fremme det frivillige arbejde i hele Danmark.

En gang om året uddeler socialudvalget i Silkeborg Kommune frivilligprisen. Prisen går til en eller flere personer, organisationer eller netværk, der har ydet en særlig frivillig indsats på det sociale område.

Frivilligprisen består af 5000 kr., der enten bliver uddelt til en person eller organisation eller splittes op i flere mindre dele. For at få prisen skal modtageren indenfor det sidste år have bidraget særligt gennem frivilligt engagement til udvikling og fornyelse, der styrker aktivt medborgerskab i Silkeborg Kommune

 

22-årige Simon Jakobsen fik prisen for sin indsats og engagement i projekt ”Ung Trivsel i Alderslyst”.

Her har han hver mandag de seneste tre år arbejdet som frivillig lektiehjælper og vist, at han har en særlig evne til at hjælpe de unge. 

Finn Bering Johansen modtog prisen som repræsentant for Kulturhuset, som drives af frivillige og giver rum til nye ideer, ungdomskulturer og skæve indfald. Kulturhuset er et samlingssted for Silkeborgs unge og bygger bro mellem generationer. Huset har en mængde aktiviteter; teater, politisk debat, musik, strikkecafé, bridgeundervisning med mere.

En gang om året uddeler socialudvalget i Silkeborg Kommune Frivilligprisen. Prisen er på 5.000 kr. og går til en eller flere personer, organisationer eller netværk, der har ydet en særlig frivillig indsats på det sociale område.

Prisen gives for at have:
bidraget særligt gennem frivilligt engagement til udvikling og fornyelse, der styrker aktivt medborgerskab i Silkeborg Kommune
været særlig medvirkende til at forbedre effektivitet, samarbejde eller arbejdsmiljø
ydet et ekstraordinært frivilligt bidrag på anden måde